V Velenju pričakujemo ustrezno ravnanje z alternativnimi viri

"TEŠ bo kuril odpadke, ker je ceneje kot uvažanje premoga", so povedali na nedavni energetski konferenci. Mestna občina Velenje se je odzvala.

Podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol, ki je junijsko sejo Sveta Mestne občine Velenje vodil po pooblastilu župana Bojana Kontiča, je svetnice in svetnike seznanil, da uradne informacije o nameri termične obdelave alternativnih goriv (npr. odpadkov) v Termoelektrarni Šoštanj niso prejeli ter da razpolagajo zgolj z informacijami, ki se pojavljajo v javnosti, in tistimi, ki so bile predstavljene na nedavni energetski konferenci.

Vodstvo Holdinga Slovenske elektrarne (v nadaljevanju HSE) so pozvali, da jim poda več informacij. Zatrdili so jim, da je izdelana zgolj preliminarna študija, v skladu z zakonodajo pa morajo opraviti še celovito presojo vplivov na okolje. Ta dokument bo osnova za sprejem nadaljnjih odločitev. Od HSE pričakujejo, da bodo rezultate presoje vplivov na okolje predstavili javnosti, kar naj bi se zgodilo predvidoma jeseni. To točko bodo uvrstili na redno ali izredno sejo sveta, na katero bodo povabili odgovorne, da jim predstavijo, kakšen vpliv bi ta dejavnost imela na naše okolje.

Podžupan je poudaril, da je tema pereča, ker imamo slabe izkušnje s Termoelektrarno Šoštanj iz preteklosti. Lokalna skupnost ne bo dovolila neustreznega ali nepravilnega ravnanja z alternativnimi viri, predvsem ne brez predhodne predstavitve vpliva na okolje ter vpliva na zdravje ljudi in živali. Prav tako od HSE in države pričakujejo jasna zagotovila in zaveze, da bodo posledice delovanja gospodarskih družb v našem okolju odpravljene.

Komentiraj