V ŽIVO 5. seja Sveta Mestne občine Velenje

Jutri, v torek (18. 6. 2019), bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 5. seja Sveta Mestne občine Velenje. Na Velenjcan.si bomo priredili tudi povezavo preko katere boste lahko sejo spremljali V ŽIVO.

Obravnavane točke

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 • Potrditev zapisnika 4. seje Sveta Mestne občine Velenje
 • Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 • Predlog Sklepa o imenovanju člana Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
 • Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2019
 • Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2018
 • Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020
 • Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020
 • Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje
 • Osnutek Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje
 • Osnutek Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
 • Osnutek Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje
 • Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem in zakup
 • Letno poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2018
 • Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2018
 • Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2018
 • Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2018
 • Poročilo o delovanju javnega zavoda Muzej Velenje v letu 2018
 • Letno poročilo Ustanove Velenjska knjižna fundacija v letu 2018
 • Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2018
 • Onesnaževala v zraku - rezultati meritev EIS in obveščanje javnosti v letu 2018

Vljudno vabljeni k ogledu oz. udeležbi seje.

Komentiraj