Search
Search
Close this search box.

Župan Peter Dermol se je v Bruslju udeležil mednarodne konference o energetsko učinkovitih stavbah

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol se je v Bruslju udeležil mednarodne konference o energetsko učinkovitih stavbah, ki sta jo organizirala Združenje mest C40 in Globalna konvencija županov za podnebje in energijo v okviru kampanje Prenovimo Evropo. Predstavil je njihove izkušnje in aktivnosti, ki jih izvajajo v sklopu prestrukturiranja regije, s katerimi želijo občane aktivno vključiti v proces preobrazbe ter jim na ta način tudi v prihodnje omogočili čim nižje življenjske stroške.  
FOTO: Sarah Bastin

V lokalni skupnosti pripravljajo pregled in analizo porabe toplote in vode po posameznih večstanovanjskih objektih, na osnovi katerega bodo že v mesecu aprilu pripravili ustrezne razpise za sofinanciranje nujnih ukrepov za znižanje porabe v naslednji kurilni sezoni. Občanom je za nasvete na voljo tudi Energetska pisarna, ki jo bodo nadgradili v Energetsko- podnebno pisarno.

Prav tako bo Mestna občina Velenje pristopila k izvedbi mehanizma Evropske komisije in Evropske investicijske banke (EIB), t. i. ELENA za pospeševanje investicij v energetsko učinkovitost in umeščanje obnovljivih virov energije na lokalnem nivoju, s katerim bodo lahko občanom sofinancirali izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter razširjenih energetskih pregledov. 

S pospešenimi aktivnostmi in dodatnimi finančnimi spodbudami načrtujejo, da bodo v Velenju do leta 2030 energetsko sanirali več kot 65 % zgradb (danes 30 %).

V okviru konference so evropski župani, predstavniki investicijske banke, oblikovalci politik Evropske unije in drugi ključni deležniki ocenili dosedanji napredek ter predstavili načrtovane aktivnosti, ki bi mestom olajšale zeleno preobrazbo.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je v okviru svoje predstavitve izpostavil, da bodo v sklopu zelene transformacije daljinskega ogrevanja, ki je razdeljena na več faz, do leta 2030 prešli na nizko temperaturni režim distribucije toplotne energije. Ena izmed faz, ki je že v teku, je energetska sanacija stavb in obnova 11 km toplovodnega sistema, s katero bodo zmanjšali izgube v sistemu.

Do sedaj so v našem mestu energetsko sanirali 30 % zgradb. S pospešenimi aktivnostmi in dodatnimi finančnimi spodbudami načrtujejo, da bodo do leta 2030 energetsko sanirali več kot 65 % zgradb.

Največji izziv lokalne skupnosti predstavlja zagotavljanje dodatnih finančnih sredstev znotraj občinskega proračuna za pomoč občanom. V letošnjem letu bodo dodatno iz proračuna namenili en milijon evrov za tovrstne pomoči.

Ker pa želijo občanom čim bolj finančno pomagati pri doseganju cilja energetske sanacije njihovih domov, aktivno iščejo različne načine tako na državni kot evropski ravni. Zelo je pomembno, da na ravni Evropske unije in države oblikujejo takšne politike in ukrepe, ki bodo ljudem v pomoč. Če želijo zmanjšati porabo energije in povečati število energetsko saniranih stavb, morajo ljudem finančno pomagati in jih spodbujati. Država nudi namreč sofinanciranje energetskih sanacij v višini 30%.

Mestna občina Velenje bo pristopila k izvedbi mehanizma Evropske komisije in Evropske investicijske banke (EIB) za pospeševanje investicij v energetsko učinkovitost in umeščanje obnovljivih virov energije na lokalnem nivoju (predvidoma do poletja bodo uredili dokumentacijo). EIB je preko mehanizma ELENA, ki zagotavlja nepovratna sredstva za tehnično pomoč, osredotočen na naložbe v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. Pri tem gre za sofinanciranje izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter razširjenih energetskih pregledov, ki so podlaga za kasnejšo izvedbo investicijskih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti večstanovanjskih stavb na območju naše občine.

Prijavili so se tudi na tehnično pomoč TARGET za pripravo študije glede ocene potencialnih virov OVE za ogrevanje. Glede na evropsko pravilo »energy efficiency first« pričakujejo, da se bo oblikoval dodaten fond sredstev za prenovo vseh objektov v mestu, ne samo javnih, saj sredstva Eko sklada ne zadoščajo potrebam.

V Velenju so že v letu 2022 vzpostavili Energetsko pisarno, ki jo bodo nadgradili v Energetsko-podnebno pisarno in bo na voljo občanom za svetovanje. Imenovali so delovno skupino sodelavcev občinske uprave, komunalnega podjetja in zavoda KSSENA, ki aktivno opravlja pregled in analizo porabe toplotne energije ter vode po večstanovanjskih objektih. Na osnovi ugotovitev bodo predvidoma že v mesecu aprilu sprejeli ukrepe in pripravili ustrezne razpise za sofinanciranje kot pomoč občanom za znižanje porabe toplotnega ogrevanja oz. vode že v naslednji kurilni sezoni.

V Velenju načrtujejo, da bodo zeleno transformacijo mesta izvedli do leta 2033. Kot so že večkrat poudarili v procesu prestrukturiranja, ko govorimo o ciljih, ne smemo pozabiti na socialno varnost ljudi. Ne morejo prestrukturirati le energetike, ampak je treba prestrukturirati gospodarstvo, vse družbene podsisteme in spremeniti miselnost ljudi.

Govorniki so razpravljali tudi o krepitvi sodelovanja med Evropsko unijo, nacionalnimi vladami in lokalnimi skupnostmi, s ključnim vprašanjem, kako okrepiti sodelovanje med različnimi nivoji upravljanja za uspešno izvajanje prenov stavb. Kot so izpostavili, so stavbe odgovorne za cca 40 % skupnih svetovnih emisij, kar lahko predstavlja do 70 % skupnih emisij v mestu. Razprava se je osredotočila tudi na strategije za pridobivanje finančnih sredstev in njihovo učinkovito porabo v lokalnih skupnostih. Na dogodku so si udeleženci izmenjali dobre prakse in izkušnje ter se osredotočili na oblikovanje politik, ki bodo ljudem v pomoč pri pravičnem prehodu v energetsko učinkovito prihodnost.

Na dogodku, ki je zajemal dve okrogli mizi, so poleg župana Velenja sodelovali stra-teška svetovalka Globalne konvencije županov za podnebje in energijo (GCoM) Marnie McGregor, vodja ekipe za razvoj in uveljavljanje zakonodaje pri Evropski komisiji Nina Neumann, vodja Oddelka za energetsko učinkovitost in energetsko svetovanje na Evropski investicijski banki Ralf Goldmann, direktor Inštituta za ener-getsko učinkovitost stavb v Evropi (BPIE) Oliver Rapf, podžupan Rima Andrea Tobia Zevi, koordinatorka projekta “Linkeroever” podnebno nevtralno 2030 za mesto Antwerpen Britt Berghs, generalna sekretarka Housing Europe Sorcha Edwards, izvršna direktorica Solar Power Europe Walburga Hemetsberger, direktor operacij in namestnik izvršnega direktorja podjetja Knauf Insulation David Ducarme in direk-tor kampanje Renovate Europe Adrian Joyce. Preko spletne povezave je izzive Pariza predstavil podžupan Jacques Baudrier.

Vir: Mestna občina Velenje

0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Več novic

Družba

Mini visoke grede – enostavno do vrta na balkonu!

Majhen balkon še ne pomeni, da ne morete imeti svojega vrtička. Ravno nasprotno, z malo iznajdljivosti in pravimi orodji lahko tudi na najmanjšem prostoru ustvarite čudovito okolje za gojenje vaših...
Družba

Metatarzalgija – kako prepoznati, zdraviti in preprečiti bolečine v blazinicah na stopalih

Bolečine v blazinicah na stopalih, znanstveno znane kot metatarzalgija, so pogost problem, ki lahko bistveno ovira vsakodnevne dejavnosti posameznika. Ta stanje se lahko pojavi zaradi različnih vzrokov, vključno z nepravilno...
Družba

Zakaj izbrati dvoriščna vrata iz aluminija?

Za postavitev ali zamenjavo ograje in dvoriščnih vrat se velika večina odloči le enkrat v življenju. Prav zaradi tega je ta korak izredno pomemben, saj odreja varnost in počutje tako...
Arhiv

Kristjani danes praznujejo veliko noč

Danes, 31. marca, kristjani po vsem svetu praznujejo veliko noč. Nastopil je čas veselja....

TOP OBJAVE

OBVESTILA

Obvestila

V maju zaključuje z delom zdravnica Lucija Šteković

Iz ZD Velenje sporočajo, da zdravnica Lucija Šteković, dr. med., zaradi upokojitve s 7. 5. 2024 zaključuje z delom....
Obvestila

Obvestilo: Kolesarska steza proti Mislinji še vedno ZAPRTA

Kolesarska steza proti Mislinji je zaradi odpravljanja pomanjkljivosti še vedno zaprta. ...
Obvestila

V torek, 9.4.2024 bo prekinjena dobava toplotne energije

Komunalno podjetje Velenje obvešča vse končne uporabnike, da bo na območju Žarove ceste 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 in 22 v...
Obvestila

V garažni hiši Gorica prišlo do okvare dvižnih vrat

Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da je prišlo do okvare dvižnih vrat v garažni hiši Gorica....

Zadnje osmrtnice

Barbara Rajter

Franc Mevc

Boris Petek

Velenjcan copyright © 2023