Sestavljavci električne in elektronske opreme *Prijave do: 25.12.2021

PROIZVODNI DELAVEC - M/Ž ; OPRAVLJA MANJ ZAHTEVNA DELA PRI IZDELAVI POLIZDELKOV, POVRŠINSKI
ZAŠČITI POLIZDELKOV, SESTAVI SKLOPOV IN APARATOV, VAKUMIRANJU IN OSTALIH TEHNOLOŠKIH
POSTOPKIH NA PODLAGI TEHNOLOŠKO DOLOČENIH DELOVNIH OPERACIJ - SKRBI ZA UREJENOST IN
ČISTOČO DELOVNIH IN Z NJIMI POVEZANIH PROSTOROV - OPRAVLJA VSA OSTALA DELA IZ DELOVNEGA
PODROČJA, KI USTREZAJO NJEGOVI STROKOVNI IZOBRAZBI, ZNANJU IN SPOSOBNOSTIM TER SO
POVEZANA Z DELI IN OPRAVILI, NAVEDENIMI V OPISU DELOVNEGA MESTA