Strokovnjaki za računalniška omrežja *Prijave do: 10.06.2020

INFORMATIK VII/1 - M/Ž ; NAMEŠČANJE IN MODIFICIRANJE STANDARDNE PROGRAMSKE OPREME, OPERACIJSKIH SISTEMOV, PRIPRAVA POROČIL IN PREDLOGOV ZA MOŽNE SPREMEMBE IN IZBOLJŠAVE RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV, PODPORA OBSTOJEČIM APLIKATIVNIM REŠITVAM,
SODELOVANJE PRI SERVISIRANJU ZAHTEVNEJŠE MEDICINSKE OPREME, KONFIGURACIJA DELOVNIH POSTAJ,
PRIKLJUČITEV DELOVNIH POSTAJ IN TISKALNIKOV V OMREŽJE,
ADMINISTRACIJA OMREŽJA TER UPORABNIKOV,
IZVAJANJE ZAŠČITE PODATKOV IN ARHIVIRANJA,
PODPORA UPORABNIKOM,
IZDELAVA UPORABNIŠKE DOKUMENTACIJE REŠITEV,
OBČASEN NADZOR ZMOGLJIVOSTI OMREŽJA IN USTREZNO UKREPANJE,
ODKRIVANJE VARNOSTNIH LUKENJ V SISTEMU,
VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME,
DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILU VODJE ALI DELODAJALCA.