Knjigovodja *Prijave do: 03.11.2021

KNJIGOVODJA - M/Ž ; DELA IN OPRAVLJA NALOGE S PODROČJA MATERIALNEGA POSLOVANJA,
LIKVIDIRANJE PREJETIH FAKTUR, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, SESTAVLJANJE INTERNIH KNJIGOVODSKIH LISTIN S PODROČJA MATERIALNEGA POSLOVANJA,
OBRAČUNI MATERIALA, KONTROLA ZALOGE,
PRIPRAVA ZA OBRAČUN DDV-JA,
PRIPRAVA IN IZVEDBA INVENTURE,
IZVAJANJE INTERNIH NAROČIL,
INTERNA POROČILA, KVARTALNA IN MESEČNA POROČILA ZA POSLOVNE IN STATISTIČNE NAMENE,
PO POTREBI OPRAVLJA TAJNIŠKO ADMINISTRATIVNA DELA,
DELO IZVAJA V SKLADU Z DELOVNIM NALOGOM, NAVODILI NADREJENEGA IN SISTEMOM KAKOVOSTI.