Fizioterapevti *Prijave do: 19.11.2019

FIZIOTERAPEVT - M/Ž ; ORGANIZIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, PRIPRAVA PROGRAMA SKUPINSKIH IN INDIVIDUALNIH TERAPEVTSKIH CILJEV OB OCENJEVANJU RAVNI PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI IN FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI STANOVALCEV, EDUKACIJA ZDRAVSTVENO NEGOVALNEGA KADRA O PRAVILNIH NAČINIH POMOČI STANOVALCEV PRI IZVAJANJU VSAKODNEVNIH AKTIVNOSTI,OBLIKOVANJE SKUPIN IN VODENJE SKUPINSKE VADBE, POUČEVANJE STANOVALCEV O UPORABI ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV IN NADZIRANJE NJIHOVE UPORABE, PRIPRAVA IN DELO Z APARATI ZA ELEKTROTERAPIJO, IZDELAVA INDIVIDUALNEGA NAČRTA ZA POSAMEZNEGA STANOVALCA DOMA IN EVALVACIJE V SOGLASJU Z STROKOVNO VODJO, VODJO ZN IN DELOVNO TERAPEVTKO, DOKUMENTIRANJE STORITEV, VODENJE EVIDENC IN POROČANJE O DELU NEPOSREDNO NADREJENEMU DELAVCU, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA DELAVCA