Zdravniki specialisti (razen splošne medicine) *Prijave do: 03.12.2020

ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 (SMER PULMOLOGIJE) - M/Ž ; DOLOČANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIH POSTOPKOV V AMBULANTNI IN HOSPITALNI DEJAVNOSTI IN VODENJE TERAPEVTSKEGA TIMA NA PODROČJU BOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI, IZVAJANJE NALOG SOBNEGA ZDRAVNIKA TER ZDRAVNIKA V AMBULANTI, OBČASNO DELO NA ODDELKU INTENZIVNE OZIROMA INVAZIVNE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE,SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI IZOBRAŽEVALNEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA NA PODROČJU BOLNIŠNIČNE DEJAVNOSTI, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, POSTAVLJANJE DIAGNOZ TER PREDPISOVANJE ZDRAVLJENJA, SVETOVANJE – OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH MEDICINSKIH METOD IN ZDRAVLJENJE, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, OPRAVLJANJE URGENTNE IN DEŽURNE SLUŽBE, DELO V IPP-JIH IN PPP-JIH, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILU DELODAJALCA.ENO ALI VEČ IZMENSKO DELO.