Skladiščnik *Prijave do: 24.06.2021

SKLADIŠČNIK - M/Ž ; IZVAJA IN NADZORUJE MESEČNE, TEDENSKE IN STALNE AKTIVNOSTI V LOGISTIKI. SKRBI ZA NEMOTEN POTEK DELA IN ZA IZVAJANJE PODANIH PLANOV ZA TISK IN ODPREMO. KREIRA DOBAVNICE IN PRIPRAVLJA BLAGO ZA ODPREMO IN DOSTAVO NAROČNIKOM V SKLADU S SISTEMOM VODENJA KAKOVOSTI. ZAGOTOVI PREVZEM BLAGA , MATERIALA IN RAPOREDITEV NA ZA TO DOLOČENA MESTA. OPRAVLJA TRANSPORT BLAGA Z VILIČARJEM ALI OSTALIMI TRANSPORTNIMI PRIPOMOČKI. PRAVILNO NALAGA ALI RAZLAGA TOVORNA VOZILA IN PAZLJIVO RAVNA Z MATERIALOM. PRIPRAVI SKLADIŠČA ZA INVENTURO. OPRAVLJA DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA.