Škodo zaradi posledic potresa ocenili na skoraj 63 tisoč evrov

Mestna občina Velenje je na podlagi Sklepa o ocenjevanju škode zaradi posledic potresa 29. decembra 2020, ki ga je 15. januarja 2021 izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, zbirala prijave škode zaradi posledic decembrskega potresa.

Za ta namen je bila imenovana komisija Mestne občine Velenje, ki je škodo ocenjevala. Škoda je bila ocenjena na podlagi prejetih prijav in priložene dokumentacije. Prejeli so 114 prijav za poškodbe na 73 objektih, katerih skupna ocenjena škoda znaša 62.971,09 evra.

"Vse nadaljnje postopke glede morebitnih nadaljnjih ukrepov in postopkov vodi URSZR," ob tem sporočajo iz Mestne občine Velenje.

Komentiraj