PGD Velenje je objavilo razpis za dve prosti delovni mesti

Upravni odbor Prostovoljnega gasilskega društva (UO PGD) Velenje je dne, 1. 10. 2020, na svoji redni seji sprejel sklep o postopku nove zaposlitve na 2 prosti delovni mesti GASILEC (m/ž), zato na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih in v skladu z Zakonom o gasilstvu, objavlja PGD Velenje dve prosti delovni mesti v Poklicnem jedru pri PGD Velenje.

Kandidat za gasilca (m/ž), ki bo poklicno opravljal naloge gasilstva mora poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še posebne pogoje:

  1. Da je operativno aktiven član gasilske organizacije vsaj 2 leti.
  2. Da ima srednjo tehnično ali srednjo strokovno izobrazbo in je polnoleten.
  3. Da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje (priložiti potrdilo ob prijavi).
  4. Da je državljan RS ( priložiti potrdilo ob prijavi).
  5. Da že ima vozniško dovoljenje »B in C kategorije« oz., da »C kategorijo« opravi v roku enega leta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo opravljenih več strokovnih tečajev s področja operativnega gasilstva. Izbrana kandidata bosta pred sklenitvijo delovnega razmerja morala opraviti ustrezen zdravniški pregled z dodatnim pregledom za delo na višini.

Kandidati, ki pridejo v ožji izbor bodo opravljali tudi preizkus fizične sposobnosti.

Z izbranima kandidatoma bodo sklenili delovno razmerje za določen čas 18 mesecev, z 2 mesečnim poskusnim delom in polnim delovnim časom ter z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, po uspešno zaključenem šolanju in opravljenem strokovnem izpitu. Zaposlitev se financira iz proračuna Mestne občine Velenje.

Kandidati naj svoje prijave s priloženo zahtevano dokumentacijo in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v roku 8 dni po objavi v zaprti kuverti priporočeno na naslov:

Prostovoljno Gasilsko društvo Velenje, Žarova cesta 2, 3320 VELENJE pripisom ZA ZAPOSLITEV, do vključno 22.10.2020.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku 8 dni po zasedanju komisije in potrditvijo Upravnega odbora PGD Velenje ter MO Velenje.

Več informacij TUKAJ.

Objava razpisa zaposlitev 2020

Komentiraj