Search
Search
Close this search box.

Predstavljamo Krajevno skupnost Kavče

Ime Kavče se je prvič omenilo leta 1370 v listini o poroštvu. Kopija dokumenta se nahaja v prostorih doma krajanov Kavče. Krajevna skupnost Kavče je dobila ime po Kavčini - vrsti vina, s katero je bil v preteklosti posejan ta del Šaleške doline.
FOTO: KS Kavče

Kavče so naselje v Mestni občini Velenje. Razloženo naselje na precej razčlenjenih rodovitnih goricah v povirju Ložnice, ki je bilo v zadnjih letih močno urbanizirano. Številne so nove enodružinske hiše, pravih kmetij – kljub dokaj ugodnim pogojem za sadjarstvo in vinogradništvo na prisojnih pobočjih – skoraj ni več. Na osojnih pobočjih in v številnih grapah prevladujejo mešani gozdovi. Naselje sestavljajo Spodnje in Zgornje Kavče ter zaselek Babja Klada. Pred razcepom je kraj pripadal Krajevni skupnosti Kavče Podkraj. Ime krajevne skupnosti se je spremenilo leta 2006 na referendumu o občinah. Takrat je kraj tudi postal samostojna krajevna skupnost.

Pobuda, da se v njihovem kraju ustanovi društvo, ki bi povezovalo mlade in jim s tem nudilo primerno okolje za skupno zdravo, aktivno ter kulturno življenje izhaja še iz časov, ko so bile Kavče še povezane s sosednjim krajem Podkraj v eno krajevno skupnost. Tako je bilo leta 1999 ustanovljeno DPM Podkraj-Kavče in to ime je nosilo vse do leta 2008, ko se je preimenovalo v samostojno DPM Kavče.

DPM Kavče je član ZPMS Velenje, ki je nevladna prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin. Temeljna načela delovanja so: prostovoljno delo, neprofitnost, nestrankarsko delovanje, negovanje vrednot življenja otrok in mladostnikov, strpnost do drugačnih, ustvarjanje enakih možnosti za dostopnost in vključenost otrok, mladostnikov in družin v programe, odprtost delovanja in povezovanja s sorodnimi neprofitnimi, prostovoljnimi organizacijami.

DPM Kavče skrbi, da otroci in mladostniki kreativno preživljajo svoj prosti čas. Razvijajo in spodbujajo ustvarjalnost otrok, mladine ter odraslih, ohranjajo stik z naravo ter spodbujajo zdravo aktivno življenje. Poleg številnih delavnic in akcij, ki se odvijajo skozi leto, poskrbijo v decembru tudi za obdarovanje ob prihodu Svetega Miklavža.

O delavnicah, prireditvah in akcijah njihove člane in ostale občane sproti obveščajo na spletni strani KS Kavče, preko krajevnih oglasnih desk ter E-pošte. Za vprašanja in pobude so vam tako dostopni preko E-naslova: dpmkavce@gmail.com

Glavni cilj Športno in kulturno-umetniškega društva Kavče je povezovanje med prebivalci KS Kavče, pa tudi aktivnosti in povezovanje na širšem področju. Želijo čim bolj množično članstvo, vsak član pa se lahko odloči za delovanje na enem ali več področjih – sekcijah.

S kulturnega in športnega področja bodo segli tudi na ostala področja in dejavnosti, ki lahko poživijo njihovo lokalno skupnost in kraj naredijo prijaznejši za domačine. Pri tem predvidevajo tesno sodelovanje s KS in ostalimi društvi in neformalnimi skupinami prebivalcev. Dobrodošel je vsakdo, ki bi rad s svojo idejo pomagal sooblikovati program in je pripravljen poprijeti za delo pri informiranju, na področju športa, kulture, urejanja okolja, promocije njihove vasi, iskanju in ohranjanju etnoloških, naravnih in zgodovinskih posebnosti.

Ker so društvo ustanovili sorazmerno mladi ljudje, je eden od namenov društva dodati mladim nekoliko energije, oz. jim omogočiti izživeti tisto energijo, ki jo imajo v sebi. Vsekakor pa je del programa namenjen tudi starejšim, tako da za članstvo in delo ni starostnih omejitev. Poleg akcij bodo organizirali redna družabna srečanja članstva vsaj dvakrat letno, saj bi radi, da bi člani res postali pravi prijatelji, ker bo le tako mogoče izpeljati številne naloge in doseči zastavljene cilje!

0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Več novic

Družba

Člani OK Šoštanj – Topolšica so se zbrali na redni skupščini

Redno letno skupščino so organizirali tudi člani Odbojkarskega kluba Šoštanj-Topolšica....
Kultura

Inventura 24: Razstava del dijakov umetniške gimnazije

V Galeriji Velenje je na ogled Inventura 24 – razstava del dijakov likovne smeri umetniške gimnazije Velenje....
Družba

Vzdrževanje občinskih javnih cest prevzema Komunalno podjetje Velenje

Svetniki in svetnice Mestne občine Velenje so včeraj potrdili predlog o načinu opravljanja vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin. Novembra, po izteku koncesijske pogodbe, bo izvajanje obvezne lokalne...
Družba

Mestna Občina Velenje vabi na tradicionalne prvomajske dogodke

V okviru praznovanja mednarodnega praznika dela bodo v Mestni občini Velenje potekali številni tradicionalni prvomajski dogodki, s katerimi ohranjajo tradicijo prvomajskih praznovanj. Mednarodni praznik dela je posvečen boju za delavske...

TOP OBJAVE

OBVESTILA

Obvestila

Zaprta glavna cesta Velenje – Arja vas

Zaradi prometne nesreče pri Črnovi je zaprta glavna cesta Velenje - Arja vas....
Obvestila

V Zdravstveni postaji Šmartno ob Paki še vedno možnost izbire osebnega pediatra

ZD Velenje obvešča, da je v Zdravstveni postaji Šmartno ob Paki, ki spada pod ZD Velenje, še vedno mogoča izbira osebnega pediatra. V pediatrični ambulanti opravlja delo Ksenija Kozorog, dr....
Obvestila

Prekinjena dobava toplotne energije – Metleče

Komunalno podjetje Velenje obvešča vse končne uporabnike, da bo na območju Metleč v četrtek, 23. 5., od 8. do 15. ure prekinjena dobava toplotne energije zaradi izvajanja vzdrževalnih del na...
Obvestila

Zapora ceste v Vinski gori

Zaradi izgradnje novega kanalizacijskega omrežja bo od danes, 21. maja, do predvidoma 24. maja popolna zapora ceste Vinska Gora–Prelska–Lokovina, od hišne številke Vinska Gora 54 do Vinska Gora 63. Obvoz...

Zadnje osmrtnice

Viljem Vertačnik

Janez Venta

Ana Marija Lesjak

Velenjcan copyright © 2023