Search
Search
Close this search box.

MO Velenje kljub epidemiji uresničila načrtovano #foto

Na aprilski seji sveta so svetniki sprejeli Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020, ki ga je predstavil župan Mestne o...

Na aprilski seji sveta so svetniki sprejeli Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020, ki ga je predstavil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Kljub epidemiji so uresničili načrtovane projekte in investicije, ki predstavljajo kar 40 % vseh odhodkov. Prihodki in prejemki so bili v letu 2020 realizirani v višini 49.443.552 evrov, odhodki in izdatki pa v višini 48.192.865 evrov. Skupaj s presežkom in prenosom iz preteklih let so ustvarili stanje sredstev na računih v višini 6.232.668 evrov. V primerjavi s sprejetim proračunom so v letu 2020 realizirali 95 % vseh prihodkov in prejemkov ter 88 % vseh odhodkov.

Pomembnejše investicije v letu 2020 so bile naložbe po programu mehanizma Celostne teritorialne naložbe (v nadaljevanju CTN). Za izvedbo najpomembnejših projektov CTN Prireditveni oder in prostor, CTN Mestno kolesarsko omrežje – zahod, CTN Mestno kolesarsko omrežje – center, CTN Stari trg 11 in CTN Revitalizacija starotrškega jedra so lani namenili več kot 10,1 milijona evrov, od tega so v letu 2020 za 4 projekte uspeli pridobiti več kot 7,1 milijona evrov sofinancerskih sredstev.

V okviru operacije CTN Mestno kolesarsko omrežje (center in zahod) so lani uredili približno 21 kilometrov kolesarskih povezav v mestu ter odprli dve novi Bicy postaji, ki se nahajata na Velenjski plaži in v Poslovni coni Stara vas. Zgradili so tudi 21 parkirišč za kolesa, ki so jih umestili predvsem v bližino objektov javnega pomena. Kupili so 70 električnih koles, s katerimi so nadgradili sistem Bicy in tako približali uporabo koles tudi tistim, ki težje premagujejo klančine.

V Starem Velenju se izvajata dva projekta prenove starega mestnega jedra, in sicer CTN Stari trg 11 in CTN Revitalizacija starotrškega jedra, sofinancirana z evropskimi in državnimi sredstvi v višini več kot 2,7 milijona evrov. V okviru projekta CTN Stari trg 11, ki je v zaključni fazi, so na podlagi smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije staro stavbo, ki so jo mnogi poznali po gostinskem lokalu Čuk, porušili in zgradili novo ter uredili okolico z večjim parkiriščem. Nova stavba bo namenjena novim podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru. V okviru projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra se po rušitvi dotrajane stavbe Stara pekarna gradi nova stavba. Pred stavbo bo urejen nov tlakovani trg, namenjen izvajanju dogodkov, rokodelskim tržnicam in ostalim kulturnim prireditvam. V sklopu obnove se celovito obnavljajo tudi javne ceste ter dotrajani komunalni in infrastrukturni vodi. V letu 2020 je bila prenovljena tudi vsa infrastruktura in prometne površine ceste proti Kavčam.

Razširili so Poslovno cono Stara vas, ki se nahaja v neposredni bližini predvidene trase 3. razvojne osi. Pridobili so komunalno urejene površine, ki so prometno dostopne in zanimive za nove investitorje. S projektom zagotavljajo ustrezno infrastrukturo za hitrejšo rast in razvoj malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest v Šaleški dolini in širši regiji. Izvedena je bila celovita komunalna infrastruktura, uredili so dvosmerno cesto z obojestranskim pločnikom in zasadili 69 dreves.

V letu 2020 so nadaljevali z zamenjavo gasilskih vozil tipa GVM-1 v vseh prostovoljnih gasilskih društvih velenjske občine. Gre za sodobno vozilo, ki je namenjeno vožnji gasilcev na intervencije, posredovanju prvih posredovalcev in drugim potrebam gasilskih društev. Lani je novo vozilo dobilo PGD Pesje, letos pa ga bosta dobila še PGD Škale ter PGD Šalek.

Socialna košarica in pomoč Zdravstvenemu domu Velenje

"Zavedamo se, da brez dobrih pogojev za delo tudi naši javni zavodi ne morejo uspešno delovati. Zato smo proračunska sredstva namenili tudi Zdravstvenemu domu Velenje. V višini 70 tisoč evrov smo sofinancirali preureditev prostorov patronaže, pediatrije in Centra za duševno zdravje.

Kljub izrednim zdravstvenim razmeram smo zagotavljali financiranje številnim drugim projektom socialne košarice, ki lajšajo vsakdan občanov in zmanjšujejo stroške družinskega proračuna (brezplačen mestni potniški promet, denarna pomoč ob rojstvu otroka, enkratne izredne denarne pomoči, brezplačno pravno svetovanje, Mestna blagajna, zavetišče za brezdomce, javna kuhinja, projekt Viški hrane …), sporočajo iz Mestne občine Velenje.

Za obnovo cest so v lanskem letu namenili 467 tisoč evrov. Med drugim so asfaltirali in rekonstruirali cesti v zaselku Tajna v Krajevni skupnosti Podkraj. V skupni dolžini 754 metrov so uredili še del meteorne kanalizacije. Vrednost del je znašala 157 tisoč evrov.

V letu 2020 je bila večina sredstev za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje namenjena za prenovo stanovanja v prostorih Krajevne skupnosti Konovo v nova oddelka vrtca v enoti Čebelica in ureditev prostora za nov oddelek vrtca v POŠ Škale. Sredstva so namenili tudi za sanacijo sanitarij v enoti Jakec, izdelavo tehnološkega načrta za kuhinjo v enoti Lučka, sanacijo tal v enoti Cirkovce ter razpok v enoti Sonček v Šentilju, za izdelavo gradbene dokumentacije za prenovo sanitarij v enoti Tinkara ter za geodetski načrt enot Najdihojca in Mojca.


Nova igralnica vrtca v POŠ Škale

"Za vzdrževanje osnovnih šol vsako leto namenjamo 180 tisoč evrov. S temi sredstvi  poizkušamo zagotavljati varne in času primerne pogoje za kvalitetno izvedbo šolskih programov. Največ sredstev smo namenili za sanacijo sanitarij v Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje ter novo knjižnico na OŠ Mihe Pintarja Toleda. Nekaj manjših vzdrževalnih del smo opravili na strehah šol in strojnih inštalacijah.

Obnovili smo tudi športne objekte, ki ne spadajo k osnovnim šolam. Tako je bila narejena streha nad baliniščem v Krajevni skupnosti Konovo, obnovljena je bila trim steza, strelišče smo opremili z elektronskimi tarčami, zamenjali smo tudi kar nekaj košarkarskih košev," sporočajo iz Mestne občine Velenje.

Igrala pri POŠ Vinska Gora

V letu 2020 so za investicijsko vzdrževanje stanovanj namenili 376 tisoč evrov. Celovito so adaptirali 10 izpraznjenih stanovanj, zamenjali stavbno pohištvo ter obnovili 20 kopalnic, ki so bile v najslabšem stanju. Sofinancirali so sanacije fasad in vgradnjo dvigal v deležu lastništva stanovanj občine.

Energetsko so obnovili tudi fasado na Večnamenskem domu KS Vinska Gora v višini 98 tisoč evrov.

"Mestna občina Velenje ves čas posebno pozornost namenja programom in projektom, ki omogočajo boljšo kvaliteto življenja občankam in občanom. V času epidemije, ki je drastično posegla v naša življenja, smo najbolj ranljivim skupinam prebivalcev pomagali na različne načine. Zagotavljali smo tople obroke, vrtčevskim otrokom in šolarjem nujno varstvo, nakupe hrane, plačevanje položnic, računalniško in zaščitno opremo … Na spremenjene razmere smo se hitro in uspešno odzvali. Civilna zaščita Mestne občine Velenje je v letu 2020 razdelila zaščitno opremo v ocenjeni vrednosti 150 tisoč evrov. Med upravičence so razdelili skoraj 105 tisoč zaščitnih mask, več kot tisoč rokavic, 351 razkužil, 43 očal in 238 kosov zaščitnih oblek. Člani prostovoljne skupine Udarnik Mladinskega centra Velenje so dostavili 4.400 toplih obrokov," še dodajajo na velenjski občini.

Več novic

Družba

Na severu in vzhodu ponekod sneži, sneg med dežjem tudi v Velenju in okoliških krajih

Na severu in vzhodu države, med drugim na Koroškem, ponekod sneži tudi na nižje ležečih območjih, ponekod so se pojavljale nevihte. Oranžno vremensko opozorilo je zaradi sneženja po novem izdano...
Družba

Mestni občini Velenje zlati certifikat za doseganje standarda dobrega življenja

Na konferenci Zlati kamen, tradicionalnem srečanju deležnikov s področja lokalne samouprave, so razglasili razvojno najbolj prodorne občine, med katere se po najnovejši analizi ponovno uvršča Velenje....
Družba

Včeraj potekal občni zbor članov Društva gluhih in naglušnih

V dvorani Mladinskega hotela Velenje je včeraj, 20. marca, potekal občni zbor članov Društva gluhih in naglušnih, katerega se je udeležilo 55 članov. ...
Družba

Prostovoljci bodo po Sloveniji sadili drevje, lahko se jim pridružite tudi v Velenju

V organizaciji družbe Slovenski državni gozdovi bo danes po državi potekala peta vseslovenska prostovoljska akcija sadnje dreves Pomladimo gozdove 2024. Njen namen je osveščati javnost o pomenu ohranitve gozdov...

TOP OBJAVE

OBVESTILA

Obvestila

Jutri bo potekal maraton nadzora hitrosti – objavljamo lokacije

Med 15. in 21. aprilom bo po vsej državi potekala preventivna akcija za umirjanje hitrosti na naših cestah. Policisti bodo v tem času izvajali poostren nadzor in tako preverjali, ali...
Obvestila

Javne sanitarije v garažni hiši pri zdravstvenem domu zaprte predvidoma do konca meseca junija

Zaradi sanacije bodo javne sanitarije v garažni hiši pri zdravstvenem domu zaprte predvidoma od ponedeljka, 22. aprila, do konca meseca junija....
Obvestila

V četrtek, 18.4.2024 bo prekinjena dobava električne energije

Elektro Celje obvešča odjemalce električne energije, da bo v četrtek, 18. aprila predvidoma med 8. in 9.00 uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije....
Obvestila

V četrtek, 18.4.2024 bo prekinjena dobava toplotne energije

Komunalno podjetje Velenje obvešča vse končne uporabnike, da bo na območju Stantetove 18-32 in Šaleka 6-25 v četrtek, 18. 4. 2024, od 8.00 do 15.00, prekinjena dobava toplotne energije zaradi...

Zadnje osmrtnice

Marija Rajer

Martin Skočaj

Zvone Kovač

Velenjcan copyright © 2023