Izmenovodja – nadzornik v proizvodnji *Prijave do: 08.10.2021

IZMENOVODJA - M/Ž ; ORGANIZACIJA, VODENJE IN NADZOR NAD DELOM V PROIZVODNI DELOVNI ENOTI, IZRECNO V SKLADU S PLANOM OBVLADOVANJA,
SPROSTITEV PROCESA (V SKLADU S POSTOPKI STANDARDA ISO/TS 16949),
VZDRŽEVANJE REDA IN DISCIPLINE V PROIZVODNI ENOTI,
ZAGOTAVLJANJE IN OSKRBA PROIZVODNJE S POTREBNIMI MATERIALI, ORODJI IN ZAŠČITNIMI SREDSTVI,
ORGANIZACIJA POTEKA DELA V PROCESU, RAZPOREJANJE DELAVCEV,
NADZOR KAKOVOSTI,
VNAŠANJE IN SPREMLJANJE REALIZACIJE TER DOSEGANJE NORMATIVOV,
SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO PROIZVODNJE (5S),
VODENJE KARTOTEKE ORODIJ (MES), SPREMLJANJE REALIZACIJE DELOVNIH NALOGOV IN ZAKLJUČENE PROIZVODNE DOKUMENTACIJE,
ZAKLJUČEVANJE MESEČNIH UR IN STIMULACIJE,
PRIPRAVA IN POSREDOVANJE PODATKOV IN INFORMACIJ O REZULTATIH PROIZVODNJE,
POMOČ PRI PLANIRANJU PROIZVODNJE IN KADROVSKIH POTREB,
VODENJE IN PREUČEVANJE RAZLOGOV IZMETA, PREGLED DNEVNEGA IZMETA, PRIPRAVLJANJE IN SPREMLJANJE DELOVANJA STROJEV IN NAPRAV TER UKREPANJE (VODENJE ZASTOJEV),
IZVAJANJE NASTAVITEV NA STROJIH IN NAPRAVAH PO DELOVNIH IN TEHNOLOŠKIH NAVODILIH.
SPREMLJANJE USPEŠNOSTI DELA DELAVCEV IN NJIHOVE USPOSOBLJENOSTI (MATRIKA USPOSOBLJENOSTI),
POMOČ PRI UVAJANJU NOVIH SODELAVCEV/PRI PRERAZPOREDITVAH DELAVCEV,
ZAUSTAVITEV PROIZVODNJE PRI ODSTOPANJU OD KAKOVOSTNIH PARAMETROV,
KONTROLA IN NADZOR VSEH FAZ DELA V PROIZVODNJI,
POSREDOVANJE PREDLOGOV ZA IZBOLJŠAVE, CI,
SKRB ZA VZD,
VODENJE EVIDENC,
OPRAVLJANJE SPLOŠNIH NALOG DELOVNIH MEST