Upravljavci lesnoobdelovalnih strojev ipd. *Prijave do: 04.07.2019

UPRAVLJALEC Z LESNO OBDELOV.STROJI II - M/Ž ; - OPRAVLJANJE DNEVNEGA PREGLEDA KROŽNE IN TRAČNE ŽAGE, DROBILNIKA TER OSTALIH NAPRAV (NAPERJENOST, NABRUŠENOST IN PRITRJENOST ŽAGINIH LISTOV, DELOVANJE ODSESOVALNIH NAPRAV);
- KROJENJE LESA NA DOLOČENE DOLŽINE, ROBLJENJE IN OPRAVLJANJE RAZREZA LESA S KROŽNO, VEČLISTNO KROŽNO ALI TRAČNO ŽAGO;
- SORTIRANJE, KLASIRANJE, ZLAGANJE IN NALAGANJE LESA;
- OPRAVLJANJE KONTROLE RAZREZA;
- ODGOVORNOST ZA OPTIMALNO IZKORIŠČENOST SUROVIN;
- ODGOVORNOST ZA OPRAVLJANJE DEL V SKLADU Z DANIMI NAVODILI;
- POUČEVANJE POMOČNIKA O VARNEM DELU;
- ODGOVORNOST ZA RED IN ČISTOČO NA DELOVIŠČU;
- OSTALA DELA PO NAROČILU NADREJENEGA.