Strojni pakirec *Prijave do: 31.08.2020

FORMIRANJE IN PA KIRANJE BATERIJ - M/Ž ; - PRIPRAVA IN NASTAVITEV STROJEV TER ORODIJ ZA I. IN II. NALIVANJE BATERIJ IN VEZAVA BATERIJ NA FORMIRNIH MIZAH
- IZBIRA IN VNOS TEHNOLOŠKIH PARAMETROV V RAČUNALNIK ZA I. IN II. NALIVANJE, VSTAVLJANE IN PRIVIJANJE ZAMAŠKOV TER VEZAVA BATERIJ V SKLADU Z DELOVNIMI IN TEHNOLOŠKIMI NAVODILI
- PREGLED IN ZAGON PRALNO SUŠILNEGA STROJA, NASTAVITEV IN KONTROLA POSTAJ ( HRDT IN HVT) TER POSTAJE ZA ČIŠČENJE IN MAZANJE POLOVIH IZVODOV V SKLADU Z DELOVNIMI IN TEHNOLOŠKIMI NAVODILI
- IZVAJANJE PROCESA PAKIRANJA BATERIJ ( NASTAVITEV SIGNIRANJA, ETIKETIRKE, PAKIRKE IN ROBOTA ZA ZLAGANJE BATERIJ)
- PRIPRAVA SUHIH BATERIJ ZA FORMIRANJE
- SPREJEM SUHIH BATERIJ Z MONTAŽE, OPREMLJANJE PALETNIH ENOT Z AEN KODO,UPRAVLJANJE ROBOTA FRAS IN OVIJALNEGA STROJA TER SORTIRANJE BATERIJ V SKLADIŠČU GOTOVIH IZDELKOV IN NA ODREJENIH LOKACIJAH S SKENERJI
- VODENJE PREDPISANIH DOKUMENTACI IN EVIDENC
- IZVAJANJE AVTOKONTROLE
- IZVAJANJE VZDRŽEVANJA NA PRVEM NIVOJU, ČIŠČENJA STROJEV IN DELOVNEGA MESTA