Odpremljevalec gozdarskih proizvodov *Prijave do: 11.06.2020

ODPREMNIK GLS (DELO SE OPRAVLJA V OKVIRU PE MARIBOR, GO SLOVENJ GRADEC) - M/Ž ; SAMOSTOJNI PREVZEM IN ODDAJA GLS S KC Z IZDELAVO POTREBNIH DOKUMENTOV, PREJEMANJE DOBAVNIH NALOGOV ZA KUPCE OD POMOČNIKA VODJE PE IN VODJE PRODAJE IN LOGISTIKE, OPTIMIZACIJA IN SUKCESIVNOST ODDAJE GLS GLEDE NA ZALOGE NA KC IN VELIKOSTI SKLADIŠČ OB KC, ZAGOTAVLJANJE USTREZNEGA NAKLADANJA IN RAZKLADANJA GLS Z VODENJEM IN USMERJANJEM VOZNIKOV KAMIONOV, NADZOR IN PREVZEM DELOVIŠČ PO NAVODILU “VODJE GOZDNEGA OBRATA”, ZAKLJUČEVANJE DELOVIŠČ, SODELOVANJE PRI NADZORU IN PREVZEMU DEL IZVAJALCEV V GOZDOVIH PRI SEČNJI IN SPRAVILU LESA, GOZDNO GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL TER GRADNJI, REKONSTRUKCIJI IN POPRAVILU VLAK, NADZOR IN POROČANJE NADREJENIM O NEPRAVILNEM KROJENJU, SORTIRANJU, OBDELAVI GLS, AŽURNO VODENJE DNEVNIKA DELA O OPRAVLJENEM DELU, PREVOŽENIH KM IN PORABI DELOVNEGA ČASA, ANALIZA PODATKOV IN PRIPRAVA POROČIL O IZMERJENIH IN ODDANIH GLS,
SODELOVANJE PRI OPTIMIZACIJI PREVOZNO PRODAJNIH PROCESOV, SODELOVANJE (PO POTREBI) PRI PREVZEMIH DEL V GOZDNI PROIZVODNJI, VODENJE SKLADIŠČA (MATERIALNO BLAGOVNO KNJIGOVODSTVO, PREVZEM IN ODDAJA LESA, KROJENJE,…), OPRAVLJANJE DRUGIH AKTIVNOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO.