Računovodja *Prijave do: 08.12.2021

RAČUNOVODJA - M/Ž ; SAMOSTOJNO VODENJE RAČUNOVODSTVA Z DOBRIM POZNAVANJEM SRS IN DAVČNE ZAKONODAJE, VODENJE FINANC Z IZVAJANJEM PLAČILNEGA PROMETA, KOMPENZACIJ IN PLANIRANJEM TEKOČE LIKVIDNOSTI, IZDELAVA DAVČNIH OBRAČUNOV IN RAČUNOVODSKIH IZKAZOV TER SODELOVANJE Z REVIZORJEM PRI PRIPRAVI LETNIH POROČIL, IZDELAVA POROČIL IN ANALIZ ZA VODSTVO DRUŽBE IN ZUNANJE UPORABNIKE,
VODENJE GLAVNE KNJIGE IN POMOŽNIH EVIDENC (OSNOVNA SREDSTVA, MATERIALNO KNJIGOVODSTVO,……), NADZOR NAD SKLADIŠČNIM POSLOVANJEM, LETNIM POPISOM IN OBRAČUNOM, NADZOR IN KONTROLA OBRAČUNA PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA IN POGODBENEGA RAZMERJA, SPREMLJANJE PREDPISOV S PODROČJA RAČUNOVODSTVA, FINANC IN DAVKOV, SKRB ZA ZAKONITO POSLOVANJE PODJETJA.