Delovodja gradbeništva *Prijave do: 01.03.2020

DELOVODJA GRADBIŠČA - M/Ž ; VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEL NA GRADBIŠČIH, ZAGOTAVLJANJE IZVAJANJA DEL V SKLADU S PLANOM DEL IN NAVODILIH NADREJENIH, IZDELOVANJE IN VZDRŽEVANJE GRADBENE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI NA GRADBIŠČU, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA IN PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA KNJIGE OBRAČUNSKIH IZMER, DRUGA DELA PO NAVODILU UPORABNIKA.