Upravljavci procesnih strojev za pridobivanje in obdelavo kovin *Prijave do: 25.01.2022

POMOČNIK TOPILCA - M/Ž ; OPRAVLJA TEHTANJE VLOŽKA IN LEGUR, IZVAJA DELA PO DELOVNIH NAVODILIH IN NALOGU TOPILCA, DELO USKLAJUJE Z ZASTAVLJENIMI CILJI, REDNO VZDRŽUJE OPREMO IN PROSTOR, SKRBI ZA RED IN ČISTOČO DELOVNEGA MESTA TER IZVAJA DELA SKLADNO S PREDPISI VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI.