Menedžerji za oblikovanje politik in strateško načrtovanje *Prijave do: 18.07.2019

VODJA PODRUŽNICE NA KITAJSKEM - M/Ž ; OBLIKOVANJE IN ZAGOTAVLJANJE IZVAJANJA STRATEŠKIH CILJEV, RAZVOJNE STRATEGIJE IN POSLOVNIH POLITIK DRUŽBE, USMERJANJE IN KONTROLIRANJE POTEKA URESNIČEVANJA SPREJETIH PLANOV IN POLITIK DRUŽBE, SPREMLJANJE DELOVANJA POSLOVNIH REZULTATOV PODJETJA IN UKREPANJE V PRIMERU ODSTOPANJ, ODGOVORNOST, RAZISKUJE MOŽNOST IZDELAVE NOVIH PRODUKTOV Z UPORABO OBSTOJEČIH TEHNOLOGIJ, OBDELUJE TER RAZČIŠČUJE TEHNIČNE ZAHTEVE KUPCEV TER JIM PONUJA REŠITVE, SODELUJE PRI PRIPRAVAH PROMOCIJ IN OBISKIH POSLOVNIH PARTNERJEV TER KREIRA POROČILA IN PREDSTAVITVE, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEL V DRUŽBI, OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG NA SLUŽBENIH POTEH PO SLOVENIJI IN TUJINI.