Strokovni sodelavci za statistične, zavarovalne izračune in prikaze ipd. *Prijave do: 07.04.2020

KNJIGOVODJA - M/Ž ; LIKVIDIRANJE FAKTUR, KONTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV, SESTAVLJANJE INTERNE KNJIGOVODSKE LISTINE, OBRAČUN PLAČ, SPREMLJANJE PLAČIL KUPCEV IN IZVAJANJE IZTERJAVE ZAPADLIH NEPLAČANIH TERJATEV, KONTROLIRANJE IN VODENJE KNJIGOVODSKE LISTINE, DELO IN NALOGE S PODROČJA MATERIALNEGA POSLOVANJA, INTERNA POROČILA, KVARTALNA IN MESEČNA POROČILA ZA POSLOVNE IN STATISTIČNE NAMENE, PO POTREBI OPRAVLJANJE TAJNIŠKO ADMINISTRATIVNIH DEL, IZVAJANJE DELA V SKLADU Z DELOVNIM NALOGOM, NAVODILI NADREJENEGA IN SISTEMOM KAKOVOSTI.