Discussion's Author Avatar

Velenjcan
Družba  ·  14.09. 2022 ob 10:01  ·  čas branja:  ·  komentarji: 0  ·  985

Ste pripravljeni na vklop radiatorjev?

images/discussions/1663154119-bL0Nye-large.jpg

Zaradi postopnega zniževanja zunanjih temperatur, predvsem v jutranjih urah, se po posameznih objektih že kaže potreba po vklopu ogrevanja. Distribucijski sistem tople na geografskem območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj, ki je v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., omogoča ogrevanje skozi vse leto, zato je začetek ogrevanja že mogoč. Izjema so le območja, kjer trenutno še potekajo investicijsko vzdrževalna dela.

Komunalno podjetje Velenje vse uporabnike toplote, predvsem pa upravnike večstanovanjskih objektov, poziva, da se vsa dela na notranjih instalacijah ter posledično praznjenja in polnjenja sistemov izvedejo pred samim začetkom ogrevanja, tako da se lahko vklop ogrevanja izvede nemoteno in v čim krajšem času.

Upravnikom večstanovanjskih objektov prav tako predlagajo, da za vse objekte, na katerih so bila v zadnjem času izvedena obnovitvena dela (obnova zunanjega ovoja stavbe, obnova stavbnega pohištva, zmanjšanje obračunske ali priključne moč ogrevalnega sistema ipd.), podajo zahtevo za znižanje dovodne temperature ogrevanja. Zahteva se odda preko naročila za izvedbo storitve, navodila in obrazec so objavljeni na spletni strani podjetja na povezavi. Za več informacij so na razpolago na kontaktni številki 03/896-12-66.

Svetujejo tudi, da je smiselno vklopiti ogrevanje že nekaj dni pred vnaprej napovedanimi ohladitvami. Regulacijska oprema namreč uravnava delovanje sistema ogrevanja glede na zunanjo temperaturo. Tako se pri toplejših temperaturah delovanje ogrevalnega sistema popolnoma izklopi ali pa deluje z zelo zmanjšano močjo, ob ohladitvi pa se moč ogrevanja samodejno prilagodi povečani potrebi po ogrevanju. V preteklih letih so se namreč pojavile težave ob naročilih za vklop ogrevanja, kjer so največjo težavo predstavljala interventna praznjenja in polnjenja sistemov zaradi izvedbe del na notranjih instalacijah objektov ravno v času potrebe po začetku ogrevanja. Pravilna izvedba praznjenja ali polnjenja notranjih razvodov ogrevanja v večstanovanjskih objektih zahteva namreč tudi po nekaj ur dela, odvisno od velikosti posameznega objekta.

Uporabniki v enostanovanjskih objektih za vklop naprav ogrevalnih sistemov v svojem objektu poskrbijo sami, kajti distribucijsko omrežje do objektov je v obratovanju skozi vse leto.

KP Velenje vam kot upravljavec distribucijskega sistema toplote hkrati predlaga, da se seznanite z odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja in zmote v povezavi z delovanjem ogrevalnih naprav. Odgovori na vprašanja so objavljeni na spletni strani podjetja na povezavi (Pogosta vprašanja).

Če po vklopu ogrevanja v vašem objektu, le-to ne obratuje, kontaktirajte dežurno službo KPV PE Energetika (03/896-12-56), ki 24 ur na dan vse dni v letu skrbi za sprejem in odpravo reklamacij.

0 komentarjev
Komentiraj
image

velenjcan

Tvoje mnenje je zelo dobrodošlo! Komentar lahko oddaš spodaj!

Za komentiranje se prijavi !