Discussion's Author Avatar

Velenjcan
Družba  ·  28.06. 2022 ob 07:37  ·  čas branja:  ·  komentarji: 0  ·  400

DANES bodo odločali velenjske svetnice in svetniki

Danes, 28. junija, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 27. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.


Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika 26. seje Sveta Mestne občine Velenje

2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave

3. Predlog Statuta Mestne občine Velenje

4. Predlog Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje

5. Poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2021

6. Predstavitev Akcijskega načrta Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja

Šaleške doline

7. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2022

8. Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje

9. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Bevče

10. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Cirkovce

11. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Velenje - Desni breg

12. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica

13. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Konovo

14. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Velenje - Levi breg vzhod

15. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Paka

16. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Pesje

17. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec

18. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj

19. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Stara vas

20. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Staro Velenje

21. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šalek

22. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale - Hrastovec

23. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šmartno

24. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Vinska Gora

25. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1502-051 Podzemne zbiralnice v MO Velenje v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025

26. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta 403-1702-010 ZD Velenje – Energetska obnova v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025

27. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k. o. 964 Velenje (ID znak: parcela 964 2431/17 in parcela 964 2456/9)

28. Predlog Sklepa o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine

29. Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda KSSENA za nakup nepremičnine

30. Predlog Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Velenje

31.  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje

32. Predlog Odloka o ureditvi prometa v Mestni občini Velenje

33. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup

34. Osnutek Trajnostne urbane strategije mesta Velenje 2030

35. Poročilo o delu Zavoda za turizem Šaleške doline za leto 2021

36. Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku v letu 2021

37.  Poročilo o delu Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije d.o.o. za leto 2021


Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na našem portalu, tukaj v članku.

0 komentarjev
Komentiraj
image

velenjcan

Tvoje mnenje je zelo dobrodošlo! Komentar lahko oddaš spodaj!

Za komentiranje se prijavi !