Article's Author Avatar

Velenjska občina prisluhnila težavam krajanov ob gradnji tretje razvojne osi
(Arhiv) Lokalne novice  ·  30.11. 2021 ob 16:58  ·  čas branja:  ·  komentarji: 0  ·  690

https://i.imgur.com/kBNcsek.jpg

Mestna občina Velenje je v sodelovanju s predstavniki Krajevne skupnosti Škale–Hrastovec organizirala delovni sestanek za tamkajšnje krajane, ki živijo v neposredni bližini gradbišča 3. razvojne osi. V želji, da odgovorijo na odprta vprašanja, predloge in pobude občanov so nanj povabili predstavnike investitorja in projektantov, ki so predstavili nadaljnje aktivnosti v procesu gradnje tega odseka hitre ceste.

Eno izmed težav prestavlja povečan tovorni promet skozi kraj. Občina si prizadeva, da bi tovorni promet za gradnjo hitre ceste speljali po nasipu med Velenjskim in Družmirskim jezerom. Da bo to izvedljivo, morajo poglobiti podvoz pri Esotechu, za kar že pridobivajo ustrezno dokumentacijo. Na pobudo Mestne občine Velenje sta tako izvajalec kot investitor zagotovila, da bodo po koncu gradnje vse poškodbe, ki bodo nastale pri gradnji cest, sanirali.

Sprejeta je bila odločitev, da bo Mestna občina Velenje na pobudo občanov podala predlog na ARSO za ureditev odvodnjavanja hitre ceste in priključitev na ustrezne vodotoke v dolini.

"S tovrstnimi srečanji bomo nadaljevali periodično tudi v prihodnje, saj bomo lahko s pravočasno izmenjavo informacij preprečili slabo voljo in skupaj pripomogli k temu, da bo gradnja hitre ceste čim manj vplivala na življenja krajanov v okolici," so ob zaključku povedali na Mestni občini Velenje.

V nadaljevanju razprave so iskali skupne rešitve, za čim bolj normalno življenje krajanov tik ob gradbišču.

Prisotne je uvodoma nagovorila podžupanja Aleksandra Vasiljević, ki je poudarila pomen cestne infrastrukture za razvoj našega mesta in te regije. V lokalni skupnosti razumejo težave, ki jih gradnja avtoceste povzroča krajanom tega območja, in si prizadevajo, da jim življenje v času gradnje olajšajo. Direktor občinske uprave mag. Iztok Mori je pozval k strpnosti in razumevanju ter poudaril, da je pomemben dober dialog med vsemi udeleženci, ki bo zagotovo prinesel najboljše rešitve.

Predsednica KS Škale - Hrastovec Petra Bevc je konkretneje izpostavila težave, s katerimi se soočajo krajani. Izpostavila je zaprtje glavne ceste v Plešivec in v Gaberke, neustrezni in neprimerni obvozi, poškodovane in uničene ceste, pomanjkanje pločnikov, težek tovorni promet, hrup in prah. Gradnja hitre ceste resnično vpliva na njihova življenja, zato si želijo biti dobro in pravočasno informirani o poteku gradnje, ureditvi poti v šolo (pločniki, razsvetljava) in ureditvi obvozov ob morebitnih novih zaporah cest.

Predstavnik investitorjev Uroš Selan, vodja projekta gradnje tretje razvojne osi sever iz DRI upravljanje investicij iz Družbe za razvoj infrastrukture, je predstavil trenutno stanje gradbišča, odsek Gaberke, Škale, kjer je asfaltna plast zaključena, prav tako viadukt. Trenutno jim največji izziv predstavlja ureditev ceste mimo oporne konstrukcije na obstoječo cesto proti Plešivcu. Z deli bodo nadaljevali, od vremenskih razmer pa je odvisno, kdaj bodo lahko sprostili promet proti Plešivcu. Cesta Gaberke–Škale je še v upravljanju izvajalca in se uporablja kot gradbiščna transportna pot ter tudi kot pot za morebitne intervencije.


Z leve mag. Iztok Mori, Uroš Selan in Luka Mozerič.

V prihodnjih mesecih bodo na odseku Gaberke z deli zaključili, v letu 2022 pa začeli z gradnjo na odsekih B in H (Konovo in Škalsko jezero). Gradnja bo trajala dve leti in najkasneje v letu 2025 se bo možno peljati po obvoznici iz Sela na Škalsko jezero ali obratno.

Na srečanju je bil prisoten tudi Anton Brodnik, vodja Urada za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje, ki je povedal, da je začetek obnove Škalske ceste (od Živica do vrha klanca) predviden spomladi 2022.


Z leve Anton Brodnik, Petra Bevc in mag. Iztok Mori

MOV
0 komentarjev
Komentiraj
image

velenjcan

POZOR! Podatki arhivirane vsebine so lahko nerelevantni ali vizualno popačeni, saj gre za staro vsebino s starejše različice portala. Če opazite kakšne nepravilnosti, prosimo, da nas kontaktirate na e-naslov info@velenjcan.si. Svežo vsebino najdete na naslovnici. Hvala za razumevanje.

Komentiranje arhivirane vsebine je onemogočeno. Pojdite na svežo vsebino.