Župan Velenja podpredsednik Razvojnega sveta Savinjske regije

Na ustanovni seji Razvojnega sveta Savinjske regije za programsko obdobje 2021–2027 so za predsednika Razvojnega sveta Savinjske regije izvolili župana Občine Rogaška Slatina mag. Branka Kidriča, ki je svet vodil že v minulem programskem obdobju. Po novem bo funkcijo podpredsednika razvojnega sveta opravljal župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Člani so na ustanovni seji razpravljali o novi finančni perspektivi ter pripravi Regionalnega razvojnega programa in ključnih regijskih projektih za programsko obdobje 2021–2027. Ob tem so sprejeli pobudo, da predsedniki razvojnih svetov regij ter predsednik Kohezijske regije Vzhodna Slovenija zavzamejo enotno stališče v pogovorih z ministrstvi pri pripravi novega programskega obdobja.

V Savinjski regiji je kot nosilna institucija opravljanja splošnih razvojnih nalog vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij Razvojna agencija Savinjske regije, RASR, d. o. o., ki jo vodi direktorica Iva Zorenč. Vizija naše regije je »Zelena, digitalna, inovativna, opolnomočena in ljudem prijazna Savinjska regija.«

Razvojni svet Savinjske regije šteje 34 članov, in sicer 12 predstavnikov lokalnih skupnosti, 12 predstavnikov gospodarstva v regiji, 6 predstavnikov nevladnih organizacij ter štiri predstavnike območnih razvojnih partnerstev. Naloga članov je v prvi vrsti priprava regionalnega razvojnega programa ter ključnih projektov, ki bodo izvedeni v regiji, ter sodelovanje in usklajevanje z drugimi regijami na področju regionalnega razvoja ter teritorialnega razvojnega dialoga.

Komentiraj