Z novim prostorskim aktom bodo nadomestili pokopne površine, ki so se morale umakniti 3. razvojni osi

Dovolj prostih mest za nadaljnih 9 let

Na področju izvajanja pogrebno pokopališke dejavnosti in upravljanja pokopališč Podkraj in Škale so v Komunalnem podjetju Velenje v letu 2018 zaključili s tretjo fazo razširitve pokopališča Podkraj po usmeritvah obstoječega ureditvenega načrta, tako da imajo v tem trenutku razpoložljivih oziroma prostih 145 klasičnih in 330 žarnih grobnih mest ter 250 žarnih mest v žarnem zidu

Po statistiki zadnjih 15-ih let to zadošča za nadaljnjih 9 let, kar pomeni da so s to investicijo pridobili čas, v katerem bo lokalna skupnost s prostorskim aktom zagotovila nove pokopne površine za nadaljnjih 30 let, kot nadomestilo za že pridobljene nove pokopne površine, ki so se morale umakniti 3. razvojni osi. 

V letu 2019 bodo izdelali projektno dokumentacijo za pridobitev še zadnjih dodatnih grobnih mest v okviru razpoložljivih površin po obstoječem prostorskem načrtu. Prav tako v letu 2019 načrtujejo širitev pokopališča Škale in ureditev prostora za žarne grobove in raztros pepela ter postavitev žarnega zidu. 

Trend najemov žarnih mest v žarnem zidu se povečuje

"V zadovoljstvo nam je, da se navade uporabnikov spreminjajo; v zadnjem času se povečuje trend najema žarnih mest v žarnem zidu, ki v preteklih letih ni bil izkoriščen. Pokopne površine so zelo dragocene, požarni zid pa je zelo učinkovit način za pokop pokojnih. Opažamo pa tudi porast strosa pepela," so dejali na KP Velenje.

Velenje je multikulturno mesto, kar se opazi tudi na pokopališču

Na vprašanje kako je s tistimi, ki so drugih veroizpovedi pristojni pojasnjujejo: "Mesto Velenje je multikulturno mesto in že od vsega začetka ne ločimo različne vere. Trudimo se v okviru razpoložljivih pokopnih mest, da si posamezniki izberejo pokopno mesto in če se ozremo po pokopališču lahko vidimo, da v vrstah skupaj vidimo različne veroizpovedi."

Nakup novega vozila za prevoz pokojnikov

V letu 2018 so za potrebe pogrebne službe nabavili tudi novo vozilo za prevoz pokojnikov, s katerim bodo lahko opravljali storitve 24-urne dežurne službe v vseh vremenskih in terenskih razmerah. Z novim vozilom so nadomestili 14 let staro dotrajano vozilo za prevoz pokojnikov.

Komentiraj