Usposabljanja SPIN za osebe, ki so pred izgubo zaposlitve

V sredo, 14. februarja 2020, ob 12.00 uri, je v prostorih objekta Gaudeamus v Velenju potekala druga novinarska konferenca projekta »Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe v letih 2019–2022« – SPIN, ki se je v času širjenja novega korona virusa izkazal kot učinkovita rešitev za ohranjanje zaposlitve ali hitrejše prehajanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v novo zaposlitev na trgu dela.

SPIN s storitvami za razvoj kariere in usposabljanji omogoča celovito brezplačno podporo zaposlenim, katerih zaposlitev je ogrožena, da razvijajo veščine in kompetence prihodnosti, ki povečujejo zaposljivost in uspešnost zasedbe delovnih mest. Namen projekta je spodbujati vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela.

V vzhodni kohezijski regiji aktivnosti izvaja projektno partnerstvo SPIN–KRVS, ki ga sestavljajo: tri strokovne organizacije – INVEL inkubator za razvoj podjetništva, d. o. o., Velenje, Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS in RACIO RAZVOJ HR & M Consulting, poslovno svetovanje, d. o. o., predstavnik delodajalske organizacije/združenja – Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica in predstavnik združenja delojemalcev – SKEI, regijska organizacija Velenje.

V partnerstvu SPIN–KRVS z brezplačnim informiranjem, motiviranjem, kariernim svetovanjem in usposabljanji sledijo cilju, da vsaj 400 osebam izmed 1600 vključenih omogočijo ohranitev delovnih mest oziroma lažji prehod v novo zaposlitev. Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne, saj projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Konferenco je vodil mag. Franci Kotnik, direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice in predstavnik delodajalcev. Dr. Selma Filipančič Jenko, vodja projekta, je predstavila dosedanje izkušnje, dosežene rezultate in učinke projekta SPIN na širše okolje. V nadaljevanju je ga. Irena Kuntarič Hribar, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije, predstavila pomen projekta za osebe, ki so pred izgubo zaposlitve. Z namenom hitrejših prehodov v nove zaposlitve se je projekt umestil tudi v Katalog Aktivne politike zaposlovanja. O uspešnem sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje je spregovorila mag. Alenka Rumbak, direktorica Območne službe Celje, ki je izpostavila pozitivne učinke sodelovanja pri vključevanju iskalcev zaposlitve in presežnih delavcev podjetja Steklarna Rogaška, d. o. o. in Steklarski Hram, d. o. o. v usposabljanja SPIN.

Sledila je predstavitev usposabljanj SPIN s strani mag. Sandre Bera, predstavnice vodilnega partnerja iz podjetja Invel, d. o. o., s poudarkom na izvajanju izobraževanj v času širitve novega korona virusa ter izjavami sodelujočih deležnikov iz KRVS in udeležencev usposabljanj SPIN, ki so se v času širitve novega korona virusa izvajala v celotni regiji.

V projekt SPIN–KRVS je vključenih več kot 1200 zaposlenih, ki so bili ob vstopu v projekt pred izgubo zaposlitve, od tega je 981 oseb že dobilo celostno podporo pri aktivnostih razvoja kariere z izdelanim individualnim kariernim načrtom, 555 oseb pa zaključilo usposabljanja SPIN (delno ali v celoti – minimum je 16 ur usposabljanj, maksimum pa 100 ur usposabljanj). V mesecu oktobru 2020 bodo v projektnem partnerstvu SPIN–KRVS že presegli projektni minimum – 20.480 opravljenih ur usposabljanj, ki je bi predviden za izvajanje usposabljanj SPIN do konca junija 2022. V preteklem mesecu je bila odobrena tudi izvedba e-usposabljanj, zato se bodo prihodnja usposabljanja organizirala in izvajala v kombinaciji v živo in/ali online, glede na potrebe ciljne skupine in sprejetih ukrepov na nacionalni ravni glede preprečitve širjenja novega korona virusa. Z usposabljanji SPIN udeleženci razvijajo veščine in tehnike za boljšo pripravljenost na spremembe, s katerimi se spoprijemajo na delovnim mestih, ter razvijajo kompetence prihodnosti, ki jih potrebujejo pri delu in nadaljnjih kariernih izzivih.

Komentiraj