Rekonstrukcija treh odsekov cest

Naslovna fotografija: Odsek Šubl–Črevar (600 m)odsek Sedovnik–Krhovnik (400 m)

Mestna občina Velenje je junija letos izvedla javni razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca za izvedbo rekonstrukcije oz. asfaltiranja treh odsekov cest, in sicer dveh odsekov v Krajevni skupnosti Cirkovce: odsek Šubl–Črevar (600 m) in odsek Sedovnik–Krhovnik (400 m) ter odseka pri odcepu Plešivec 25–27 (150 m).


(Odcep Plešivec 25-27 (500 m) Foto: MOV)

V petek, 8. novembra, bodo ob 15. uri skupaj s Krajevno skupnostjo Cirkovce predali namenu nova odseka v Cirkovcah. Odprtje nove pridobitve bo pri Sedovniku (Šmartinske Cirkovce 13).

Izvajalec del, ki so bila v oktobru zaključena, je bilo podjetje VOC, d. o. o., iz Celja, pogodbena vrednost pa je znašala 157.106 evrov (DDV je zajet).

(Odsek Sedovnik–Krhovnik (400 m) Foto: MOV)

Komentiraj