Premogovnik Velenje na znamki Slovenskega geološkega društva

Slovensko geološko društvo se je ob 70-letnici delovanja odločilo, da izda devet znamk na temo geologije. Med njimi je tudi znamka, na kateri je upodobljen odkop v Premogovniku Velenje. Fotografija je delo avtorja Mirana Beškovnika, ki je sicer zaposlen v Premogovniku Velenje, s fotografiranjem pa se ukvarja ljubiteljsko. 

“S pridobivanjem geoloških informacij se v Premogovniku ukvarjamo že od samega začetka obratovanja, geološke raziskave pa so potekale že veliko pred letom 1875, ko je Premogovnik Velenje začel obratovati. Dobro poznavanje geološke zgradbe in pridobljene izkušnje ob spremljanju sestave tal na območju Šaleške doline v zadnjih letih v Premogovniku Velenje s pridom uporabljamo tudi pri različnih delih zunaj našega področja, zato je sodelovanje med obema institucijama že stalnica,” so v sporočilu za javnost ob izidu znamke med drugim zapisali na Premogovniku.

Proces sanacije in rekultivacije pridobivalnega področja Premogovnika Velenje naj bi se nadaljeval tudi po zaključku odkopavanja z deli, ki tehnično zajemajo tudi hidrološki in geomehanski monitoring, ta pa se bo izvajal še vsaj petnajst let po zaključku odkopavanja premoga v Šaleški dolini.

Komentiraj