Potrjene spremembe dveh razpisov s področja mladih

Bioshoper Oglas
Bioshoper Oglas

Svetnice in svetniki so na 6. seji sveta potrdili Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje.

"Za izvedbo dveh javnih razpisov s področja mladinskega sektorja v Mestni občini Velenje smo sprejeli Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje," so zapisali na MOV.  V tem pravilniku so natančno opredeljene splošne določbe, postopek izvedbe javnih razpisov in vsebinske določbe za izvajanje obeh javnih razpisov –  javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti in javnega razpisa za (so)financiranje projektov, opredeljenih v lokalnem programu.

Osnovni cilj sprememb in dopolnitev pravilnika je racionalizacija postopka. V pravilniku je opredeljeno, da se besedili obeh javnih razpisov objavita v Uradnem listu Republike Slovenije. Ker zakonodaja za javne razpise na lokalnem nivoju izrecno ne opredeljuje objave v Uradnem listu Republike Slovenije, je bolj racionalna objava na spletni strani občine, obvestilo o objavi javnega razpisa pa se lahko objavi tudi v drugih medijih.

Sprejem sprememb in dopolnitev pravilnika ne bo imel finančnih posledic za proračun Mestne občine Velenje oz. bodo pozitivni učinki na finance, saj ukinja objavo razpisov v Uradnem listu Republike Slovenije, kar predstavlja strošek v višini 700 evrov.

Komentiraj