Nadaljujejo z izgradnjo kolesarskih povezav v okviru projekta Mestno kolesarsko omrežje – vzhod

Mestna občina Velenje od marca nadaljuje z izvajanjem 12 povezav v okviru projekta Mestno kolesarsko omrežje – vzhod (projekt trajnostna mobilnost).

Uredili so povezavo Šalek–Interspar (kolesarsko in pešpot), povezavo Efenkova–Šaleška, povezavo na Šaleški cesti mimo bencinskega servisa Petrol, kjer so asfaltirali nov kolesarski pas. Naslednji teden bodo nadaljevali z delom povezave poti na Gorico, in sicer na zemljišču, ki je nasproti Avtobusnega postajališča Velenje. Po prvomajskih praznikih pa bodo začeli urejati še drugi del poti na Gorico, in sicer v delu pod Vilo Herberstein.

MOV pešce in druge udeležence v prometu prosi za razumevanje, o zaporah zaradi del bomo redno obveščali.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Dodatne informacije so na spletni strani Mestne občine Velenje.

Za operacijo Mestno kolesarsko omrežje – vzhod so s strani Ministrstva za infrastrukturo prejeli sredstva v višini 485.103,70 evra; od tega je 85 % sofinanciranih iz sredstev kohezijskega sklada in 15 % iz slovenske udeležbe v kohezijski politiki. V okviru operacije bodo izvedli 13 manjkajočih kolesarskih povezav, s katerimi bodo povezali kolesarsko omrežje vzhodnega dela mesta od križišča z regionalno cesto proti Slovenj Gradcu do Mestnega stadiona Velenje oziroma Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC-a) ob Škalskem jezeru.

S tem projektom bo MOV povezala predele mesta z različnimi namembnostmi, kot so proizvodnja, storitvena dejavnost, izobraževanje s stanovanjskimi naselji in športno-rekreativnimi območji.

Komentiraj