Kontič poziva pristojne k spremembi stanovanjske zakonodaje

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je v torek, 22. januarja 2019, na ministra za okolje in prostor naslovil odprto pismo.

V pismu Kontič opozarja na težave v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za vgradnjo dvigala v večstanovanjski objekt. 

Znane so težave v večstanovanjskih objektih, kjer starejša gradbena zakonodaja, za gradnjo objekta P + 4 (pritličje in štiri etaže), ni zahtevala vgradnje dvigala, danes pa zaradi staranja prebivalstva to lahko postane problem. "V omenjenih objektih živi vedno več starejših, invalidnih oseb, in oseb, ki potrebujejo nenehno zdravniško oskrbo. Dostop zdravniškega osebja do tovrstnih stanovalcev, ki jih je potrebno odvažati z bolniško posteljo, je zelo otežen, še zlasti v višjih nadstropjih," je med drugim zapisal župan MOV.

Zaradi manjkajočih soglasih vgradnja dvigala ni mogoča

Večina etažnih lastnikov se odloča za vgradnjo dvigala, za kar pooblastijo upravnika objekta. Skoraj v vsakem tovrstnem objektu pa se pojavi etažni lastnik, ki iz različnih razlogov (živi v pritličju, nima sredstev za doplačilo razlike med zbranimi sredstvi rezervnega sklada in stroškom vgradnje dvigala, nima interesa, nagaja sostanovalcem in podobno) ne da soglasja in zato pridobitev gradbenega dovoljenja za vgradnjo dvigala ni mogoče izvesti. 

Bo sledila ukinitev 100 % solastniških deležev za vsa gradbena dela in izboljšave?

Predstavniki Mestne občine Velenje so v preteklih obdobjih sodelovali v vseh javnih predstavitvah posameznih variant osnutka spremembe stanovanjske zakonodaje ter podzakonskih aktov in opozarjali na ta pereči problem, vendar do danes ni bilo na tem področju nobene spremembe.

Župan Bojan Kontič poziva ministra za okolje in prostor: 

"Pozivamo vas, da takoj pristopite k spremembi stanovanjske zakonodaje, v kateri predlagamo ukinitev 100 % solastniških deležev za vsa gradbena dela in izboljšave, ki pomenijo neobhodno potrebo po izvedbi, zaradi zagotavljanja življenjskih pogojev etažnih lastnikov posameznega objekta."

Celotno pismo TUKAJ.

Komentiraj