Search
Search
Close this search box.

Sprejeta proračuna lajšata socialne stiske občanov, upoštevata potrebe krajevnih skupnosti in mestnih četrti

Svetniki so potrdili predloga odloka o proračunu za leti 2022 in 2023. Za leto 2022 načrtujejo odhodke in izdatke v višini 55,2 milijona evrov, za let...

Svetniki so potrdili predloga odloka o proračunu za leti 2022 in 2023. Za leto 2022 načrtujejo odhodke in izdatke v višini 55,2 milijona evrov, za leto 2023 pa načrtujejo odhodke in izdatke v višini 50,3 milijona evrov. V prihodnjih dveh letih želijo izvesti kar nekaj pomembnih investicij in temu namenjajo tretjino proračuna.

V prihodnjih letih bodo subvencionirali številne programe, za kar bodo namenili več kot 2 milijona evrov in ne bodo višali cen storitev, ki bi dodatno bremenile družinske proračune. Za subvencioniranje stroškov oskrbe z vodo in toplotno energijo bodo v letu 2022 namenili 1,168 milijona evrov, za subvencije za vrtec pa več kot pol milijona evrov.

Župan Peter Dermol je predstavil ključne spremembe, ki so jih upoštevali pri pripravi predlogov odlokov proračunov za leti 2022 in 2023.

Na prihodkovno stran proračuna za leto 2022 so vključili prihodke javnih zavodov iz naslova najemnin, ki so po Zakonu o javnih financah namenski in jih je treba porabiti za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja, kot tudi odhodke, namenjene njihovi porabi, tj. vzdrževanju stvarnega premoženja – 337.754 evrov. V letu 2022 bodo na podlagi novih izračunov Ministrstva za finance prejeli dodatnih 163 tisoč evrov za uravnoteženje razvitosti občin.

Na pobudo svetnice bodo v letu 2022 dodatna sredstva v višini 10.000 evrov namenili za postavitev 3 svetilk za boljšo osvetljenost na Kajuhovi cesti. Dodatnih 30.000 evrov načrtujejo za projektno dokumentacijo za ureditev meteorne kanalizacije v KS Konovo. V predlogu proračuna so za 111 tisoč evrov povečali sredstva za splošno proračunsko rezervacijo.

Dodatna sredstva namenjajo tudi za delovanje svetov krajevnih skupnosti v višini 9.050 evrov.

Tudi v prihajajočem letu bodo z različnimi programi in projekti poskušali lajšati socialno stisko občanov. Več kot 1,3 milijona evrov bodo namenili za izvajanje projektov 'socialne košarice'. Več kot 2 milijona evrov pa bodo iz proračuna namenili za različne subvencije in tako ohranjali cene storitev. Za subvencioniranje stroškov oskrbe z vodo in toplotno energijo bodo v letu 2022 namenili 1,168 milijona evrov, za subvencije za vrtec pa več kot pol milijona evrov. Sredstva bodo namenili tudi za urejanje pokopališč v višini 191.893 evrov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 123.788 evrov, parkirnine – garažne hiše v višini 95.160 evrov in za pomoč družini na domu v višini 65.000 evrov.

V letu 2022 načrtujejo za 18 milijonov evrov investicijskih odhodkov, kar predstavlja skoraj 33 % proračuna.

Predvidene večje investicije v letu 2022:

 • urbani park – 1,455 milijona evrov,
 • odkupi zemljišč – 1,32 milijona evrov,
 • naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo – 937 tisoč evrov,
 • naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 870 tisoč evrov,
 • obnove cest po programu koncesije – 780 tisoč evrov,
 • naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 665 tisoč evrov,
 • vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 599 tisoč evrov,
 • investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 540 tisoč evrov,
 • oskrbovana stanovanja – Žarova cesta – 518 tisoč evrov,
 • vodovod Črnova – 506 tisoč evrov,
 • CTN Avtobusna postajališča in nadstreški za e-kolesa – 505 tisoč evrov,
 • dodatni prostori za Vrtec Velenje – 500 tisoč evrov,
 • nakup gasilskih vozil – 415 tisoč evrov,
 • trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij – 400 tisoč evrov,
 • pločnik v KS Šentilj – 360 tisoč evrov,
 • rekonstrukcija Šaleške ceste – sofinanciranje – 350 tisoč evrov,
 • ureditev parkirišča Stara Nama – Kersnikova cesta – 350 tisoč evrov,
 • projekti za prestrukturiranje premogovne regije – 300 tisoč evrov,
 • vzdrževanje objektov – Vrtec Velenje – 300 tisoč evrov,
 • ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov – 269 tisoč evrov,
 • javna razsvetljava mesta – 244 tisoč evrov,
 • garaže Gorica – 224 tisoč evrov,
 • krožno križišče v Trebuši na G1-4 – 200 tisoč evrov in
 • ureditev regionalne ceste R3-696 Velenje – Škale – 200 tisoč evrov.

Za financiranje projektov v letu 2022 načrtujemo 1,723 milijona evrov sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij, od javnih skladov in donacij. Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 3,3 milijona evrov.

Pomembnejši investicijski projekti v letu 2023 so:

 • SPP Industrijsko-tehnološki inkubator SAŠA – 1,585 milijona evrov,
 • oskrbovana stanovanja – Žarova cesta – 1,1 milijona evrov,
 • dozidava CVIU – 1 milijon evrov,
 • naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe s toplotno energijo –  947 tisoč evrov,
 • obnove cest po programu koncesije – 811 tisoč evrov,
 • parkirišče Velenjska plaža – 750 tisoč evrov,
 • vzdrževanje in naložbe v CČN Šaleške doline – 696 tisoč evrov,
 • naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju oskrbe z vodo – 583 tisoč evrov,
 • naložbe po programu iz najemnine za komunalno infrastrukturo na področju odvajanja odpadnih voda – 448 tisoč evrov,
 • trajnostni razvoj MOV z uporabo vodikovih energij – 400 tisoč evrov,
 • rekonstrukcija Šaleške ceste – sofinanciranje – 350 tisoč evrov,
 • projekti za prestrukturiranje premogovne regije – 300 tisoč evrov,
 • investicijsko vzdrževanje in obnove stanovanj – 300 tisoč evrov,
 • kanalizacija Bevče – 246 tisoč evrov,
 • planinski dom Paški Kozjak – 200 tisoč evrov,
 • elementar – odprava posledic plazov v tekočem letu – 200 tisoč evrov in
 • krožno križišče v Trebuši na G1-4 – 200 tisoč evrov.

Za financiranje projektov v letu 2023 načrtujejo 3,433 milijona evrov sredstev iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in od drugih evropskih institucij, od javnih skladov in donacij. Za izvedbo investicij je načrtovana zadolžitev v višini 3,3 milijona evrov.

Kljub velikim subvencijam, ki so načrtovane v proračunu, še vedno zagotavljajo sredstva za različne interesne kategorije. V proračunu niso zmanjševali sredstev za delovanje javnih zavodov, neprofitnim organizacijam, krajevnim skupnostim in mestnim četrtem. Prisluhnili so njihovim potrebam in marsikje sredstva tudi povečali. Sredstva so namenjena programu športa, cestnega prometa, spodbujanju stanovanjske gradnje, razvoju turizma, delovanju sistema za zaščito in reševanje, programom za mlade, osnovno šolstvo, socialno varstvo materialno ogroženih, umetniške in knjižničarske programe, socialno varstvo starejših, pomoč v osnovnem šolstvu, ravnanju odpadkov, spodbujanju razvoja malega gospodarstva …

"V prihodnjih dveh letih želimo izvesti tudi kar nekaj pomembnih investicij in temu namenjamo tretjino proračuna. Veselimo se projekta izgradnje urbanega parka, začetka izgradnje oskrbovanih stanovanj, vodovoda Črnova, ureditev parkirišča za Staro Namo in drugih projektov, ki dvigujejo kvaliteto življenja v našem mestu," so ob temi zapisali na Mestni občini Velenje.

Več novic

Družba

Včeraj so se na občnem zboru zbrali člani Planinskega društva Šoštanj

Včeraj, 03. februarja, je potekal občni zbor članov Planinskega društva Šoštanj, ki je najštevilčnejše društvo v občini Šoštanj....
Kronika

Izven naselja Dramlje vinjen voznik prejel 25 kazenskih točk

V soboto, 10. februarja so policisti ustavili voznika, ki je vozil s hitrostjo 172km/h. ...
Družba

Včeraj potekal zbor članov šoferske organizacije ZŠAM VELENJE

V soboto, 17. februarja, so se na zboru zbrali člani šoferske organizacije Združenja šoferjev in avtomehanikov Velenje v prostorih nekdanje šole Paka pri Velenju. ...
Kronika

Poziv vozniku udeleženem v včerajšnji jutranji prometni nesreči in morebitnim očividcem 

Iz Splošne bolnišnice Celje so policiste včeraj dopoldne obvestili, da imajo v obravnavi peško, ki je bila udeležena v prometni nesreči v Celju....

TOP OBJAVE

OBVESTILA

Obvestila

Od 1. marca dalje spremenjen delovni čas INFO točke

Iz Zdravstvenega doma Velenje so nas obvestili, da od 1. marca dalje spreminjajo delovni čas INFO točke....
Obvestila

V Zdravstveni postaji Šmartno ob Paki v petek pričenja z delom pediatrinja

Od petka dalje v Šmartnem ob Paki ponovno na voljo pediater tri dni na teden. Omogočena bo tudi izbira osebnega pediatra....
Obvestila

V četrtek, 22.2.2024 bo prekinjena dobava toplotne energije

Komunalno podjetje Velenje obvešča vse končne uporabnike na območju Mestne četrti Velenje - Desni breg in na območju Jerihove ceste, da bo v četrtek, dne 22. 2. 2024, od 7.30...
Obvestila

Vabilo: novembra odpovedana akcija “Očistimo Zgornjo Savinjsko dolino” se bo izvedla 16. marca

Društvo za povezan razvoj Zgornje Savinjske doline vabi k sodelovanju v akciji "Očistimo Zgornjo Savinjsko dolino", le ta je bila napovedana za november, a so jo morali zaradi slabega vremena...

Zadnje osmrtnice

Marjan Korenak

Viktor Češnovar

Vid Kondić

Velenjcan copyright © 2023