Search
Search
Close this search box.

PP VELENJE: Policijsko poročilo, dne 21. januar 2019

PROMET: ČETRTEK Dopoldan smo na relaciji Velenje – Mislinja obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo »oplaženje z ogledali«. Zvečer smo ...

PROMET:

ČETRTEK
Dopoldan smo na relaciji Velenje – Mislinja obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo »oplaženje z ogledali«.

Zvečer smo odšli v ZD Velenje, kjer sta dve osebi iskali zdravniško pomoč, zaradi poškodb zadobljenih v prometni nesreči. Ugotovljeno je bilo, da je do PN prišlo Škalah in sicer zaradi izsiljevanja prednosti.

SOBOTA
Zgodaj zjutraj smo pridržali voznika osebnega avtomobila, saj je napihal preveč (0.96 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka)

Popoldan smo na relaciji Šoštanj – Zavodnje obravnavali PN z materialno škodo, vzrok prometne nesreče vožnja preblizu desnemu robu vozišča.

Tekom tedna smo bili obveščeni še o več prometnih nesrečah z materialno škodo, kjer pa so se udeleženci samo dogovorili glede škode o krivdi.

JAVNI RED IN MIR:

PONEDELJEK
Zvečer smo na Jenkovi cesti obravnavali spor, kjer je občanka sosedi na balkon zlila neko tekočino in bomo zoper njo uvedli prekrškovni postopek.

SREDA
Dopoldan smo v Lokovici obravnavali kršitev, kjer je brat zmerjal in žalil sestro.

Okoli 12.00 ure smo bili s strani občana obveščeni, da v Velenju tri osebe pobirajo prostovoljne prispevke. Na kraju je patrulja ugotovila identiteto 3 drž. Romunije, kateri niso imeli dovoljenja, zaradi česar smo vsem trem napisali kazen in so jo tudi na kraju poravnali.

SOBOTA
Ponoči smo zaradi preglasne glasbe ukrepali dvakrat in sicer na Kidričevi cesti in v Vinski gori. Zoper oba sledi prekrškovni postopek.

KRIMINALITETA:

PONEDELJEK
Na policijo se je zglasil občan, ter je prijavil, da mu je bivši sodelavec grozil. Ko bomo zbrali obvestila še od osumljenega bo podana kazenska ovadba.

Tega dne smo sprejeli tudi prijavo o poškodovanju otroških igral pri gostišču Obirc.

TOREK
Zjutraj smo bili obveščeni o tatvini osebnega avtomobila, znamke Renault Clio, kovinsko črne barve, reg. št. CE CE-798, katerega je NN odtujil na območju Gorice. S tem dejanjem je NN oškodoval lastnika za cca 7200 EUR.

Dopoldne smo bili tudi obveščenu o poskusu vloma v nenaseljeno stan. Hišo na območju Lipja, kjer NN ni odtujil ničesar.

ČETRTEK
Dopoldan smo obravnavali KD Nasilje v družini iz območja Gorice, kjer smo osumljenemu izrekli tudi ukrep prepovedi približevanja.

Popoldan smo obravnavali vlom v kletne prostore na naslovu Šalek 83, kjer je NN odtujil kolo, znamke Lombardo.

Okoli 18.00 ure smo odšli v Podkraj, kjer je občan na kompostnik stresel pepel, zaradi česar je prišlo do požara, vendar so gasilci pravočano pogasili požar, da ni nastala večja materialna škoda. O dejanju bomo obvestili sodišče.

PETEK
Popoldan smo obravnavali KD Nasilja v družini, kjer je osumljeni bil nasilen do svoje partnerke in smo mu tudi izrekli ukrep porepovedi približevanja. Zoper njega pa sledi tudi kazenska ovadba.

Malo pred polnočjo smo pred lokalom na tržnici obravnavali KD Lahke telesne poškodbe, kjer je zaenkrat še NN udaril prijavitelja.

SOBOTA
Malo čez tretjo zjutraj smo odšli pred Glasbeno šolo, kjer je NN vlomil v osebni avtomobil, in iz njega odtujil fotoaparat znamke Nixon 3400.

Popoldan smo bili obveščeni o tatvini osebnega avtomobila, znamke Renault clio, letnik 2000, srebrne barve, reg. št. CE ND-331.

NEDELJA
Popoldan smo na območju Škal obravnavali vlom v vikend, kjer sta bila NN pregnana s kraja s strani oškodovanca in nista nič odtujila. Glede neznancev še zbiramo obvestila.


SVETOVANJE:

Pazite na svoje stvari

Na javnih zbiranjih na prostem, v javnih prevoznih sredstvih, na sejmih, zabavah ali drugih krajih, kjer je veliko ljudi, pazite na osebne predmete in jih ne puščate na vidnih mestih brez nadzora.

Telefone in denarnice shranite v notranjih žepih jaken, ki naj bodo zapete. Tudi torbice, v katerih so telefon, denarnica in drugi predmeti, naj bodo vedno zaprte. Tako vas bodo žeparji težje okradli.

Med obiski lokalov, trgovin in na ulici ne razkazujte denarja.

Ne postanite žrtev žeparjev

Slovenija sicer ni žeparski raj in tudi v svetovnem merilu velja za varno državo, kljub temu pa bodo z množičnim obiskom turistov v Sloveniji ali slovenskih turistov na tujem, aktualna tudi ta kazniva dejanja.

Za žeparjenje so najbolj kritična mesta, kjer se zadržujejo večje skupine turistov oziroma kjer je gneča, in čas, ko si ti ogledujejo znamenitosti, se fotografirajo, pa tudi trgovine, gostinski lokali itd.

V preteklosti so te oblike kaznivih dejanj izvrševali posamezniki. Žeparili so predvsem v gneči na vlakih, avtobusih in večjih javnih prireditvah. Danes pa se ta kazniva dejanja večinoma izvršujejo v skupinah, organizirano in z razdeljenimi vlogami storilcev. Običajno sodelujejo dva do trije storilci. Lahko jih je tudi več. Eden opazuje, drugi prekrije napaden predmet (npr. nahrbtnik), tretji izvrši tatvino, četrti pa takoj prevzame odtujene predmete. Predvsem so to denarnice, aktualen pa je denar, največkrat euri in dolarji. Manj pogosto so odtujijo tudi druge valute, ker jih je za unovčenje potrebno menjati. Žeparsko tatvino lahko izvrši tudi že en sam storilec in ni nujno, da jih je več.

Ko storilci iz denarnice izmaknejo gotovino, denarnico običajno odvržejo, bodisi v reko, koš ali grmovje in je precej primerov, ko se ti predmeti po tatvini najdejo, v denarnici pa manjka samo denar.

Storilci pri žeparjenju delujejo zelo neopazno in neslišno, zato žrtev pogosto sploh ne ve, da je bilo izvršeno kaznivo dejanje in velikokrat mislijo, da so predmet nekje izgubili. Žrtev kontakta storilca dejansko ne zazna. Zato lahko prihaja tudi do primerov, ko dejanja niso prijavljena policiji.

V zaznanih primerih so bile v teh kaznivih dejanjih kot storilke identificirane predvsem ženske, ki so se pomešale v skupine turistov pri ogledu turističnih znamenitosti, v trgovinah ali gostinskih lokalih. Aktualne so lokacije na prostem in v notranjih prostorih, ki so javno dostopne in omogočajo hiter pobeg ter določeno mero prikritega delovanja.

Kako poteka žeparjenje?

· Žeparji se običajno pojavljajo tam, kjer je gneča.
· Izkoriščajo učinek presenečenja. Ne uporabljajo sile ali grožnje.
· Oškodovancem se priključijo v gibanju ali v mirovanju in zelo neopazno, največkrat od zadaj.
· Dajejo prepričljiv videz, kot da so dejansko del skupine in se nekaj časa zadržujejo v skupini.
· Uporabljajo različne priročne stvari za hkratno zakrivanje svojega početja in predmetov, iz katerih potem kradejo. Uporabljajo npr. dežnike, zemljevide, rute in to razgrnejo nad nahrbtnik ali kakšno drugo stvar, da njihove roke niso vidne, nato pa izvršijo tatvino.
· Največkrat kradejo iz torbic (ženskih, opasnih), nahrbtnikov in zunanjih žepov. Dejanje izvršijo tako, da zelo »nežno« sežejo vanje.
· Redko kradejo, ko je žrtev v mirovanju. Običajno žeparsko tatvino izvršijo, ko se žrtev giblje, ker ta tako manj čuti dotikanje njenih stvari. Žrtev kontakta storilca ne zazna.
· Sproti spreminjajo svoj izgled z menjavo oblačil in v kratkem času lahko izvršijo več tatvin.
· V splošnem so pri izvršenih žeparskih tatvinah na prostem žrtve v veliki večini predvsem tuji turisti, na avtobusih pa predvsem slovenski državljani in pretežno starejše osebe.
· Storilci so največkrat tujci, predvsem Romuni in Bolgari ter državljani iz bivših jugoslovanskih republik.

Tovrstne tatvine je mogoče preprečiti že z določenimi samozaščitnimi ukrepi:

  • bodite pozorni na svojo lastnino,
  • denar naj se nosi v notranjih žepih ali v denarnicah okolici vrati in pod oblačili,
  • pri prenosu večje vsote denarja naj bo ta shranjen na več različnih mestih (npr. del v denarnici, del v žepu itd.)
  • v nahrbtnikih naj ne bo vrednih stvari, pri gibanju v skupini pa naj se zaprt nosi spredaj,
  • bančne kartice in PIN številke naj ne bodo shranjene skupaj,
  • opasne torbice naj bodo ves čas pod nazorom,
  • v torbah, ki se nosijo preko rame, ali v nahrbtnikih naj ne bo gotovine, dokumentov itd.

Ne postanite žrtev roparja

V večernem in nočnem času se izogibajte temačnim in praznim ulicam, kjer bi lahko postali žrtve drznih tatvin in ropov.

Če postanete žrtev ropa, se ne spuščajte v konflikt z napadalcem, saj so storilci pogosto agresivni in bodo uporabili silo za izvršitev oziroma dokončanje dejanja. Glasno kričanje "na pomoč" bo pritegnilo pozornost bližnjih stanovalcev in drugih ljudi, kar lahko pripomore k prijetju storilca.

Previdno pri uporabi bankomatov in plačilnih kartic.

Zaradi večje uporabe bankomatov v času praznikov je tudi večja nevarnost zlorab negotovinskih plačilnih sredstev. Ena izmed njih je namestitev skimming naprav ali pasti za denar (cashtrapping) na bankomatih.

Svetujemo, da pri uporabi plačilnih kartic na bančnih avtomatih upoštevate osnovna pravila za varno poslovanje s karticami.

Pred uporabo bankomata je dobro, da:

· ste pozorni na sumljive osebe v bližini,

· pregledate bankomat, preden ga uporabite

· prekrijete vtipkano PIN številko,

· uporabljate SMS obveščanje o opravljenih transakcijah.

Celoten dvig gotovine opravite pazljivo in nemudoma pospravite gotovino.

Previdni bodite tudi pri plačevanju z gotovino

Najpogosteje lahko pričakujemo, da se na stojnicah in božičnem sejmu pojavijo unovčitve ponarejenih bankovcev za 20 oz. 50 evrov, redkeje pa ponarejenih bankovcev za 100 ali celo 200 oz. 500 evrov.

Pri prepoznavanju ponarejenih bankovcev v zgornjih apoenih je treba biti pozoren predvsem na:

· kakovost papirja – pri tem se poslužujemo otipa, in sicer pri ponarejenih bankovcih čutimo samo gladek papir, pri pristnih bankovcih pa gre za reliefni potisk, kjer z otipom čutimo, da površina bankovca v celoti ni gladka,

· bankovec za katerega se sumi, da je ponarejen, je treba pogledati v smeri izvira svetlobe, pri čemer se morajo na pristnem bankovcu, in sicer na obeh straneh bankovca, videti vodni znak, varnostna nitka in sestavljena številka,

· priporočamo, da se prodajalci poslužujejo pisal za preverjanje bankovcev (nakup možen v trgovinah s pisarniško opremo ali preko spleta), ki reagirajo na ponarejen bankovec tako, da pustijo na njem barvo, medtem ko na pristnih bankovcih pisala ne reagirajo (dokaj cenovno dostopno),

· če obstaja možnost, naj se prodajalci poslužujejo aparatov za preverjanje pristnosti denarja,

· priporočamo preverjanje bankovca, za katerega se sumi, da je ponarejen, z ostalimi bankovci, ki so pristni. Pri tem je treba biti pozoren na kakovost papirja, kakovost tiska, na hologram, ki je lahko naknadno nalepljen na ponarejen bankovec,

· prav tako naj bodo prodajalci na stojnicah pozorni na plačevanje manjših zneskov (do 10 eur) z bankovci večjih apoenov, in sicer 50 ali 100 evrov ali več, pri tem pa ima stranka pri sebi tudi manjše bankovce 5, 10, 20 evrov, vendar z njimi na plačuje,

· ob morebitnem sumu, da je bil na stojnicah in božičnem sejmu vnovčen ponarejen bankovec, se obrnite na policijo, pri tem pa si poskušajte zapomniti opis osebe, ki je ponarejen bankovec izročila oz. naj oseba počaka do prihoda policije na kraju.

Več novic

Družba

Občani podali svoja mnenja in predloge na javni razpravi o viziji, ciljih in izzivih prometa v Šoštanju

Občina Šoštanj na podlagi pridobljenih EU kohezijskih sredstev s podjetjem Marn&Marn in Cipro Slovenija nadaljuje z izdelavo Občinske celostne prometne strategije (OCPS). V sredo so v Vili Mayer pripravili javno...
Družba

V Skornem pri Šoštanju včeraj potekala kulturna slovesnost ob dnevu državnosti

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Zahodna Štajerska je ob bližajočem državnem prazniku dneva državnosti organiziralo kulturno slovesnost....
Šport

Nogometno darilo na dan državnosti

Slovenska nogometna reprezentanca se je prvič v zgodovini uvrstila v izločilne boje velikih tekmovanj, potem ko je v zadnjem krogu skupinskega dela na evropskem prvenstvu z Anglijo igrala 0:0....
Družba

Obuditev stare tradicije s trdim delom in predanostjo: V Ravnah pri Šoštanju podrli oglarsko kopo, ki je tlela 14 dni

Turistično društvo Pristava je včeraj, 06. julija, v Ravnah podrlo kopo, ki so jo prižgali 22. junija. Ves ta čas so najbolj zagnani člani društva bdeli ob kopi po 12...

TOP OBJAVE

OBVESTILA

Obvestila

Motena dobava vode v Podkraju

Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike na območju naselja Podkraj v Mestni občini Velenje, da bo v ponedeljek, 15. julija med 7. in 15. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem...
Obvestila

Občina Šmartno ob Paki: obvestilo o brezgotovinskem poslovanju občinske uprave

Občina Šmarno ob paki svoje občanke in občane obvešča, da poslovanje občinske uprave Občine Šmartno ob Paki poteka izključno brezgotovinsko....
Obvestila

Obvestilo o spremembi obratovalnega časa Bazena Velenje in Urbanega parka

Bazen Velenje bo pričel z letnim remontom in investicijskimi deli, zato se bo spremenil obratovalni čas Bazena Velenje in Urbanega parka....
Obvestila

Prekinjena dobava toplotne energije – Koroška cesta

Komunalno podjetje Velenje obvešča vse končne uporabnike, da bo na območju Koroške ceste 7 a, b, c, d, 9, 11 a, b, 13 a, b, c, d, e, 15 a,...

Zadnje osmrtnice

Anton Ribarič

Nada Turk

Klemen Petermanec

Velenjcan copyright © 2023