Search
Search
Close this search box.

Poročilo 27. seje Sveta Mestne občine Velenje

Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 27. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je uvodoma vodil župan Mestne ob...

Danes je v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 8. ure dalje potekala 27. seja Sveta Mestne občine Velenje. Sejo je uvodoma vodil župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, v nadaljevanju pa podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Pod prvo točko dnevnega reda so svetnice in svetniki sprejeli zapisnik 26. seje.

Poslovanje in vizijo razvoja Skupine Gorenje je predstavil predsednik uprave mag. Franjo Bobinac.

Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu sveta (zaradi smrti preneha mandat Andreju Kuzmanu) je predstavil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja. Svetnice in svetniki so predlog sklepa podprli.

Akte o nepremičninah je predstavila mag. Branka Gradišnik, vodja Urada za urejanje prostora: Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3577/2)Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 854/17)Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parceli 954 1306/6 in 1286/2), Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 957 Škale iz javnega dobra (ID znak parcela 957 1234/5)Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 957 Škale iz javnega dobra (ID znak parceli 957 1234/4, 1234/6), Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 570/33) in v k. o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (ID znak parcel 2669 677/13 in 667) in Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018.

Vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik je predstavil Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2018 in Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 402-1302-109 Mestno kolesarsko omrežje – vzhod v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2018-2021.

S Predlogom Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2018 je bila predlagan znesek v višini tisoč evrov na obstoječ stanovanjski objekt. Lastniki objektov morajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode urediti skladno z zahtevami zakonodaje do 31. 12. 2023 (rok je bil z Uredbo podaljšan). V letu 2018  bomo za ta namen iz proračuna namenili 20 tisoč evrov finančnih sredstev.

Vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek je predstavil Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje v letu 2018.

S sklepom je Svet Mestne občine Velenje izdal soglasje k zadolžitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje v letu 2018 do višine 284.450 evrov za nakup opreme: aparat za ultrazvok trebuha (70 tisoč evrov), sanitetni kombi 4×4 (39 tisoč evrov), kombi za nenujne prevoze (100 tisoč evrov), kombi za nenujne prevoze (24.550 evrov), osebno vozilo (10.900 evrov) in oprema za parodontološko ordinacijo (40 tisoč evrov), pri čemer višina anuitete v posameznem letu odplačila ne sme preseči 65 tisoč evrov.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je predstavil Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017.

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje, ki so ga svetnice in svetniki prekvalificirali v predlog, je predstavila vodja Urada za urejanje prostora mag. Branka Gradišnik.

S spremembami se dovoli oglaševanje tudi na obstoječih objektih, kar sedaj v odloku ni bilo opredeljeno, in omogoča izdajo ugotovitvene odločbe. Ta bo določila obveznost plačila takse tudi v primeru, ko izvajalec oglaševanja postavi objekt za oglaševanje in na njemu oglašuje brez soglasja Mestne občine Velenje.

Spremembi v 19. in 20. členu določata, da nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja skupni organ občinske uprave oz. Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja in da le ta določi skladnost ne le s tem odlokom, temveč tudi z veljavnimi prostorskimi akti.

Ocenjujemo, da bo z realizacijo določil odloka prihodek v občinski proračun iz tega področja večji.

Vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja Sonja Glažer je predstavila Predlog Sklepa o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti MOV.

Skladno z Zakonom o občinskem redarstvu je Mestna občina Velenje sprejela Občinski program varnosti. V navedenem zakonu je določeno, da občinski organi najmanj enkrat letno ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti. Poročilo je izdelano kot pregled predstavljenih področij v sprejetem Občinskem programu varnosti Mestne občine Velenje in je sestavni del Poročila o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2017 ter ocene izvajanja občinskega programa varnosti.

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi s poročili o delu Policijske postaje Velenje za leto 2017, Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja v letu 2017, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2017 in o izvajanju projekta "Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2017".

Poročila so objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje v gradivu za 27. sejo Sveta Mestne občine Velenje.

Seja je bila prekinjena ob 14.40. Ostala poročila bodo svetnice in svetniki obravnavali na nadaljevanju 27. seje Sveta Mestne občine Velenje, ki bo predvidoma v naslednjih tednih.

Več novic

Družba

Na današnjem “Poslovnem Espressu” se je predstavilo podjetje ADIN, digitalno sporočanje d.o.o. #foto #video

Danes, 11. aprila, je potekalo jutranje srečanje "Poslovni espresso". Dogodek se je odvijal v Wunder Beach Bar-u, ki se nahaja ob čudovitem Velenjskem jezeru....
Družba

Danes je v Centru ponovne uporabe Velenje zaživela Nucarnica #foto #video

V Centru ponovne uporabe Velenje je zaživela Nucarnica, s katero bodo občankam in občanom ponudili souporabo predmetov, ki jih potrebujejo občasno....
Družba

Napovednik vikend dogajanja v Velenju

Še niste povsem prepričani, kako bi preživeli prihajajoči vikend? Nič zato! Pripravili smo izbor vrhunskih dogodkov, ki vam bodo pomagali pri odločitvi. Ne glede na to, ali ste navdušeni nad...
Utrinki

Ekipa Mitja Glasenčnik Racing dosegla odlične rezultate na Rally dirki Hrvaške #utrinki0

Odličen konec tedna za ekipo Mitja Glasenčnik Racing na Hrvaškem Rally-u....

TOP OBJAVE

OBVESTILA

Obvestila

V maju zaključuje z delom zdravnica Lucija Šteković

Iz ZD Velenje sporočajo, da zdravnica Lucija Šteković, dr. med., zaradi upokojitve s 7. 5. 2024 zaključuje z delom....
Obvestila

Obvestilo: Kolesarska steza proti Mislinji še vedno ZAPRTA

Kolesarska steza proti Mislinji je zaradi odpravljanja pomanjkljivosti še vedno zaprta. ...
Obvestila

V torek, 9.4.2024 bo prekinjena dobava toplotne energije

Komunalno podjetje Velenje obvešča vse končne uporabnike, da bo na območju Žarove ceste 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 in 22 v...
Obvestila

V garažni hiši Gorica prišlo do okvare dvižnih vrat

Komunalno podjetje Velenje obvešča uporabnike, da je prišlo do okvare dvižnih vrat v garažni hiši Gorica....

Zadnje osmrtnice

Barbara Rajter

Franc Mevc

Boris Petek

Velenjcan copyright © 2023