Search
Search
Close this search box.

Letno poročilo o kakovosti pitne vode v Šaleški dolini v letu 2017

Pitna voda v Šaleški dolini je bila v letu 2017 zdravstveno ustrezna in varna za pitje. V Komunalnem podjetju Velenje izvajajo nadzor nad pitno vod...

Pitna voda v Šaleški dolini je bila v letu 2017 zdravstveno ustrezna in varna za pitje.

V Komunalnem podjetju Velenje izvajajo nadzor nad pitno vodo po celotni Šaleški dolini. Vzorčenje vode izvajajo na vodnih virih, pred in po pripravi vode, na vodohranih, po okvarah in na pipah uporabnikov. Vzorčenje izvajajo 2-krat tedensko. Analize pitne vode opravljajo v lastnem laboratoriju. Republiški nadzor nad pitno vodo izvaja Nacionalni laboratorij (NLZOH Maribor). V letu 2017 so v okviru notranjega nadzora odvzeli 973 različnih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih vzorcev pitne vode, od tega na pipah uporabnikov 210 mikrobioloških in prav toliko fizikalno-kemijskih vzorcev ter 5 vzorcev za občasne preiskave. Vsi vzorci so bili ustrezni.

V okviru republiškega nadzora je bilo odvzetih 38 mikrobioloških in fizikalno-kemijskih vzorcev vode za redne preiskave in 7 vzorcev za občasne preiskave. Vsi vzorci so bili zdravstveno ustrezni, le v enem je bilo povečano skupno število mikroorganizmov pri 37ºC. V letu 2017 v nobenem od odvzetih vzorcev ni bilo prisotnih E-coli bakterij, niti niso bili potrebni ukrepi prekuhavanja ali prepovedi pitja vode. Število vseh odvzetih vzorcev na pipah uporabnikov je razvidno iz tabele 1.

Tabela 1

Kakšna je kakovost pitne vode v Šaleški dolini?

Pitna voda v Šaleški dolini je zdravstveno ustrezna in varna za pitje. Kakovost pitne vode je odvisna od raztopljenih snovi ter prisotnih mikroorganizmov v vodi. Običajno pitna voda na svojem izviru vsebuje različne raztopljene organske in anorganske snovi, s katerimi pride v stik na svoji poti skozi zemeljske plasti in kamnine. Lahko vsebuje tudi mikroorganizme in v izrednih razmerah tudi nezaželene snovi. Z ustrezno pripravo vode na ultrafiltracijskih napravah in s preventivnim kloriranjem skrbijo, da je pitna voda zdravstveno ustrezna in ne vsebuje snovi, ki bi lahko škodile zdravju uporabnikov.

V tabeli 2 so podane povprečne vrednosti snovi, ki so prisotne v pitni vodi v Šaleški dolini. Vsi parametri ustrezajo kriterijem Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/0435/0426/0692/0625/0974/15 in 51/17). 

Tabela 2 brez barve

Mikrobiološki parametri nam kažejo stopnjo fekalne ali druge onesnaženosti pitne vode z mikroorganizmi. V pitni vodi rutinsko določamo prisotnost fekalnih bakterij (E-coli, Enterokoke) in indikatorskih bakterij (Clostridium perfringens s sporami, Koliformne bakterije in število mikroorganizmov pri 22 in 37ºC).

Fizikalni parametri kažejo trenutno kakovost pitne vode. V vzorcih vode so rutinsko določali temperaturo, pH vrednost, prosti in vezani klor, motnost, elektroprevodnost, barvo, vonj, okus, vidne nečistoče. Na vrednost teh parametrov lahko vplivajo vremenske razmere in zunanje okoliščine.

Kemijske snovi, ki se nahajajo v pitni vodi, so specifične za posamezni vodni vir in so lahko geogenega izvora (zaradi stika vode s kamninami) ali sintetičnega izvora. Rutinsko so v vodi določali trihalometane, klorate, klorite, kloride, nitrate, nitrite, amonij, sulfat, železo, aluminij, natrij ter celokupno magnezijevo in kalcijevo trdoto vode. Koncentracije kemijskih snovi v vodi so običajno nizke. Poleg rutinskih preiskav pitne vode izvajajo tudi občasne razširjene preiskave. Preverjajo koncentracijo naslednjih parametrov: antimon, akrilamid, arzen, baker, benzen, bor, bromat, cianid, 1, 2-dikloroetan, epiklorhidrin, fluorid, kadmij, krom, nikelj, policiklične aromatske ogljikovodike, selen, svinec, tetrakloreten, trikloroeten, pesticide in njihove metabolite, vinilklorid in živo srebro. Vrednosti teh parametrov so običajno pod mejo zaznavnosti. Uporabniki imajo možnost, da vse rezultate analiz dobijo na vpogled na Centralni čistilni napravi na Primorski cesti 8a v Šoštanju, v Službi za tehnologije in razvoj. Vprašanja glede kakovosti pitne vode pa lahko pošljejo tudi na elektronski naslov pitnavoda@kp-velenje.si

Kakšna je trdota pitne vode?

Pitna voda v Šaleški dolini je srednje trda. Podatki o trdoti vode v posameznem oskrbovalnem območju so razvidni iz tabele 3. Celokupna trdota vode je vsota prisotnih kalcijevih in magnezijevih ionov. Vode, ki tečejo skozi apnenčaste in dobro topne kamnine, so bolj trde kot površinske vode. Trdota vode ne predstavlja tveganja za zdravje uporabnikov. 

Tabela 3

Kontrola ogrete sanitarne vode

Komunalno podjetje Velenje, PE Energetika, izvaja tudi ogrevanje hladne vode, ki priteče na pipi kot ogreta sanitarna voda. Proces ogrevanja in priprave te vode je redno nadziran na toplotnih podpostajah in tudi na pipah uporabnikov. S postopki priprave ogrete sanitarne vode in tedenskimi pregrevanji sistemov za ogreto vodo zagotavljajo, da je ogreta sanitarna voda zdravstveno ustrezna, brez prisotnosti legionel. V letu 2017 je bilo pregledanih 428 vzorcev ogrete sanitarne vode, od tega je bilo 99,1 % vzorcev ustreznih.

Več novic

Kultura

V Galeriji Velenje odprli razstavo Nekaj, kar ne zbledi čez noč – izbor del iz zbirke KGLU

V Galeriji Velenje je na ogled razstava Nekaj kar ne zbledi čez noč - izbor del iz zbirke Koroške galerije likovnih umetnosti....
Družba

V soboto bodo zaradi rudarske parade začasno zaprte ceste

V soboto ob 17.30 bodo uniformirani rudarji s Titovega trga krenili proti stadionu. V času parade bodo v Velenju zaprte nekatere ceste, obvešča odbor za pripravo prireditve Skok čez kožo...
Družba

Konec junija bo v Velenju potekal modelarski tabor, udeležilo se ga bo 20 mladih modelarjev

Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje mladi raziskovalci za razvoj SAŠA regije ter Društvo modelarjev "Modelar" bodo od 26. junija do 2. julija 2024 organizirali modelarski tabor....
Družba

Petkov koncert pred Domom kulture Velenje: prihajajo živahni in poskočni Pantaloons

V petek, 19. julija 2024, ob 21:00 bo pred Domom kulture Velenje potekal koncert slovenske zasedbe Pantaloons. Pridružite se nam za večer, poln edinstvene glasbene zvrsti in energičnega odrskega nastopa,...

TOP OBJAVE

OBVESTILA

Obvestila

V Občini Šmarno ob Paki bo v četrtek občanom na voljo NLB Mobilna poslovalnica Bank&Go

Kot smo poročali pred dnevi, so zaradi prodaje nepremičnine, v kateri je bil do nedavnega lociran bankomat, občani šmarške občine začasno brez opcije dvigovanja denarja. Trenutno poteka pridobitev soglasja za...
Obvestila

Promet v Logarski dolini delno omogočen, pot na Okrešelj zaprta

V Logarski dolini so vzpostavili dostopnost do parkirišča pod slapom Rinka, a po besedah županje Občine Solčava Katarine Prelesnik še ni mogoče govoriti o tem, da je cesta odprta v...
Obvestila

Popolno zaprtje cest Ljubija – Laznik in Mozirje – Mostnar

Včerajšnje neurje je močno prizadelo tudi Občino Mozirje. Na terenu so že interventne službe....
Obvestila

Zaradi včerajšnjega neurja zaprta cesta Logarski kot – Slap Rinka, zasuta je tudi pot do slapa Rinka in Okrešlja

Krajinski park Logarska dolina obvešča, da je cesta Logarski kot - Slap Rinka trenutno zaprta zaradi včerajšnjega močnega neurja zaprta....

Zadnje osmrtnice

Marija Ribarič

Frančiška Trunkl

Hatidža Tubić

Velenjcan copyright © 2023