Search
Search
Close this search box.

27. seja Sveta Mestne občine Velenje

V torek, 27. marca, je v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 27. seja Sveta Mestne občine Velenje. ...

V torek, 27. marca, je v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) od 8. ure dalje potekala 27. seja Sveta Mestne občine Velenje.

Članice in člani sveta so obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 26. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Predstavitev poslovanja in vizije razvoja Skupine Gorenje
 3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 4. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu sveta
 5. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3577/2)
 6. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 854/17)
 7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parceli 954 1306/6 in 1286/2)
 8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 957 Škale iz javnega dobra (ID znak parcela 957 1234/5)
 9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 957 Škale iz javnega dobra (ID znak parceli 957 1234/4, 1234/6)
 10. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 570/33) in v k. o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (ID znak parcel 2669 677/13 in 667)
 11. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018
 12. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2018
 13. Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje v letu 2018
 14. Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 402-1302-109 Mestno kolesarsko omrežje – vzhod v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2018-2021
 15. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017
 16. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje
 17. Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2017
 18. Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja v letu 2017
 19. Predlog Sklepa o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti MOV
 20. Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2017
 21. Poročilo o izvajanju projekta "Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2017"
 22. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto 2017
 23. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnostih v Mestni občini Velenje za leto 2017
 24. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2017
 25. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v mestni občini Velenje v letu 2017
 26. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v MOV za leto 2017
 27. Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje življenja starejših v MOV za leto 2017
 28. Letno poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2017
 29. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2017
 30. Poročilo o delu Rdeče dvorane za leto 2017
 31. Poročilo o delu Zavoda za turizem ŠD za leto 2017 
 32. Letno poročilo o izvajanju gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev MOV
 33. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2017
 34. Poročilo o dodeljenih de minimis pomočeh za spodbujanje podjetništva v MOV v letu 2017
 35. Poročilo o uresničevanju zastavljenih ukrepov projekta Slovenia Green Velenje
 36. Poročilo o poslovanju modrih con v letu 2017
 37. Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta MOV za leto 2017
 38. Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017

Potek seje je bilo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi http://live.velenje.si/ ter zgoraj v članku.

Več novic

Obvestila

V torek, 9.4.2024 bo prekinjena dobava toplotne energije

Komunalno podjetje Velenje obvešča vse končne uporabnike, da bo na območju Žarove ceste 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 in 22 v...
Šport

Več kot uspešen konec tedna za mlajše selekcije RK Gorenje Velenje

Družba

Velenjska glasbena šola gostila študente ljubljanske Akademije za glasbo

V četrtek, 11. aprila, je velenjska glasbena šola ponovno gostili študente harmonike AG UL iz razreda red. prof. Luke Juharta, ki so že tradicionalno pripravili bogat koncertni program. ...
Družba

TD Lajše letos pobarvalo kar 400 velikonočnih pirhov

Turistično društvo Lajše vsako leto organizira barvanje velikonočnih pirhov....

TOP OBJAVE

OBVESTILA

Obvestila

V četrtek, 18.4.2024 bo prekinjena dobava električne energije

Elektro Celje obvešča odjemalce električne energije, da bo v četrtek, 18. aprila predvidoma med 8. in 9.00 uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije....
Obvestila

V četrtek, 18.4.2024 bo prekinjena dobava toplotne energije

Komunalno podjetje Velenje obvešča vse končne uporabnike, da bo na območju Stantetove 18-32 in Šaleka 6-25 v četrtek, 18. 4. 2024, od 8.00 do 15.00, prekinjena dobava toplotne energije zaradi...
Obvestila

V četrtek, 18.4.2024 bo prekinjena dobava električne energije

Elektro Celje obvešča odjemalce električne energije, da bo v četrtek, 18. aprila predvidoma med 8. in 14.00 uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije....
Obvestila

V maju zaključuje z delom zdravnica Lucija Šteković

Iz ZD Velenje sporočajo, da zdravnica Lucija Šteković, dr. med., zaradi upokojitve s 7. 5. 2024 zaključuje z delom....

Zadnje osmrtnice

Ivanka Kaš

Marija Likeb

Bogomir Krajnc

Velenjcan copyright © 2023