Vodja skladišča *Prijave do: 09.06.2020

VODJA SKLADIŠČA - M/Ž ; -VODI, RAZPOREJA, ORGANIZIRA IN NADZORUJE DELO IN DELAVCE V SKLADIŠČU,
-ORGANIZIRA, USKLAJUJE IN ZAGOTAVLJA IZVAJANJE DOSTAVE (ROKI, ORGANIZACIJA DOSTAVE, USTREZNOST),
-ZAGOTAVLJA PRAVOČASNO DOBAVO (NA DELOVNA MESTA IN KUPCEM),
-SPREMLJA ZALOGE V SKLADIŠČU IN OBLIKUJE NAROČILA/ODPOKLICE V DOGOVORU S SLUŽBO NABAVE,
-SPREMLJA ROKE DOBAV OD DNEVA NAROČILA DO DOSPETJA TER KONTROLIRA POTRDITEV NAROČIL S STRANI DOBAVITELJEV,
-IZBIRA NAJUGODNEJŠE PREVOZNIKE, ORGANIZIRA PREVOZ IN IZVAJA CARINSKE POSTOPKE PRI UVOZU BLAGA,
-NAČRTUJE, SPREMLJA IN IZVAJA UKREPE ZA OPTIMALNE ZALOGE,
-IZVAJA IN NADZORUJE MESEČNE, TEDENSKE IN STALNE AKTIVNOSTI V SKLADIŠČU,
-UKREPA, DA SE DELO OPRAVI V CELOTI, PRAVILNO, KAKOVOSTNO, PO PLANU IN V SKLADU Z DOKUMENTACIJO SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI,
-SPREJEMA NAROČILA IN SKRBI ZA LOGISTIKO,
-SPODBUJA ZAPOSLENE H KAKOVOSTNEMU IN UČINKOVITEJŠEMU OPRAVLJANJU DELA,
-SKRBI ZA ČLOVEŠKE VIRE (IZOBRAŽEVANJE, NAPREDOVANJE, MOTIVACIJA, SKRB ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV, PREDLAGA VRSTO IZOBRAŽEVANJA…),
-SKRBI ZA UREJENOST SKLADIŠČA IN STANJA ZA IZVEDBO INVENTUR,
-UGOTAVLJA INVENTURNE RAZLIKE TER UKREPA ZA NJIHOVO ODPRAVO,
-DELO IZVAJA V SKLADU Z DELOVNIM NALOGOM, NAVODILI NADREJENEGA IN DOKUMENTACIJO SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI,
-OPRAVLJA DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA.