Tehnični kontrolor vozil *Prijave do: 10.02.2021

TEHNIK KONTROLOR - M/Ž ; POD NADZOROM MENTORJA SPREJEMANJE STRANK
- PREDLAGANJE KOREKTIVNIH UKREPOV V PRIMERU ODKRITE NEPRAVILNOSTI
- POMOČ PRI IZVAJANJU POSTOPKOV TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL
- PREDLAGANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV DELOVNIH PROCESOV
- DELA IN NALOGE DELOVNEGA MESTA TEHNIK KONTROLOR III
- DELO ZA DRUŽBO IN DRUŽBE V SKUPINI
- OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG, ČE TAKO DOLOČI NADREJENI.