Kemijski tehnolog *Prijave do: 26.09.2019

TEHNOLOG ZA METALURGIJO IZDELAVE PB ZLITIN - M/Ž ; - ZBIRA, UREJA IN PROUČUJE NOVOSTI NA PODROČJU TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA TER
PROUČEVANJE DOSEŽENE RAZVOJNE STOPNJE V PROIZVODNJI, SUROVIN IN MATERIALOV
- RAZISKUJE IN RAZVIJA TEHNOLOŠKE POSTOPKE POSAMEZNIH FAZ V PROIZVODNJI
IN PREDELAVI PB ( SPREMEMBE TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, ZAMENJAVE
REPROMATERIJALOV, ENERGETSKI PRIHRANKI, EKONOMIČNOST PROIZVODNJE IN
TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, ONESNAŽEVANJE OKOLJA IN EMISIJ NA DELOVNIH MESTIH
IPD.)
- PROUČUJE POGOJE IN MOŽNOSTI ZA VARIANTNO REŠEVANJE TEHNOLOŠKO
RAZVOJNIH VPRAŠANJ PRI OSVAJANJU NOVE ALI SPREMENJENE PROIZVODNJE,
SUROVIN IN MATERIALOV V SKLADU S STANDARDI KAKOVOSTI, RAVNANJA Z OKOLJEM IN VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
- PRIPRAVLJA TEHNOLOŠKO DOKUMENTACIJO ZA SPREJETE IN DOGOVORJENE
NOVITETE OZ. SPREMEMBE NA OSNOVI OPRAVLJENIH ŠTUDIJ IN IZDELANIH PROJEKTOV
- SODELUJE PRI IZDELAVI NORMATIVOV PORABE SUROVIN, MATERIALOV IN
ENERGIJE V PROCESIH PROIZVODNJE
- SODELUJE PRI RAZREŠEVANJU TEHNOLOŠKIH PROBLEMOV V PROIZVODNJI,
KVALITETI PROIZVODOV, EKOLOGIJI IPD.
- SODELUJE V PROJEKTNIH TIMIH
- IZDELUJE PREDPISANA POROČILA, NAVODILA IN TEHNOLOŠKO DOKUMENTACIJO TER
DRUGE EVIDENCE