Strokovni sodelavci za zdravstveno nego *Prijave do: 28.06.2019

STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO - M/Ž ; strokovni sodelavec za osebno asistenco, planiranje dela osebne asistence, kontrola dela osebne asistence- kontrola oz.evidentiranje ur, organizacija izobraževanj 2x letno, opravljanje razgovorov za DM osebne sistence