Strojni vzdrževalec, proizvodnja *Prijave do: 23.02.2020

STROJNI VZDRŽEVALEC - M/Ž ; IZVAJANJE PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH VZDRŽEVALNIH AKTIVNOSTI IN PREGLEDOV, IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH AKTIVNOSTI OB REMONTIH, VEČIZMENSKO DEŽURSTVO, SERVISIRANJE, POPRAVILO, ODSTRANITEV, ZAMENJAVA, MODIFIKACIJA, PREGLED IN PREVERJANJE STANJA DELOVNEGA SREDSTVA, IZPOLNJEVANJE POTREBNE DELOVNE DOKUMENTACIJE, SPOROČANJE POTREB PO REZERVNIH DELIH NADREJENEMU, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA