Knjigovodje in strokovni sodelavci v računovodstvu *Prijave do: 19.11.2019

STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE - M/Ž ; VODENJE DELA NAJEMNIN IN POROČIL LASTNIKOM, IZVEDBA LETNIH INVENTUR, OBRAČUN PLAČ, SPREMLJANJE IN POROČANJE O LIKVIDNOSTI PODJETJA, SODELOVANJE PRI IZDELAVI POROČIL PODROČJA SVOJEGA DELA, PRIPRAVLJANJE DOKUMENTOV ZA ANALIZO POSLOVANJA PODJETJA PRENOS SKLADOV, KNJIŽENJE KREDITOV, USKLAJEVANJA STANJA RS, SKRB ZA ARHIV ODDELKA, IZVAJANJE DEL KNJIŽENJA TRR, KNJIGOVODSTVA, MATERIALA IN DROBNEGA INVENTARJA, OSNOVNIH SREDSTEV, STROŠKOV PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH, KNJIŽENJE FINANČNO-RAČUNOVODSKIH DOGODKOV, OBRAČUN DDV, PODPORA OSTALIM SLUŽBAM ZA PODROČJE FINANC, USKLAJEVANJE STANJA, KONTROLA, PRIPRAVA IN IZVEDBA PLAČIL, REŠEVANJE REKLAMACIJ PLAČIL IN SODELOVANJE S VSEMI PODROČJI PODJETJA, SODELOVANJE Z BANKAMI GLEDE VEZAVE IN ODPOKLICEV DENARNIH SREDSTEV, IZVAJANJE PRENOSOV SREDSTEV RS, IZVAJANJE SISTEMA E-RAČUNOV IN DIREKTNIH BREMENITEV, VODENJE IN DNEVNO PREGLEDOVANJE IN RAZČIŠČEVANJE TER USKLAJEVANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, ANALITIČNIH IN SINTETIČNIH EVIDENC TER POSREDOVANJE RAZLIČNIH VRST PODATKOV, PRIPRAVA IN KONTROLA DAVČNE KNJIGE VHODNIH FAKTUR TER USKLAJEVANJE Z GLAVNO KNJIGO, KONTROLA DOKUMENTACIJE VEZANE NA DELO, OBDELOVANJE PODATKOV IN PRIPRAVA POROČIL…