Zdravstveni tehnik (zelo zahtevna dela) *Prijave do: 29.10.2020

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž ; PROMOCIJA ZDRAVJA, ZDRAVSTVENA VZGOJA IN UČENJE ZA RAZUMEVANJE POVEZAV MED NAČINOM ŽIVLJENJA IN ZDRAVJA, ZA RAZUMEVANJE ZDRAVSTVENIH PROBLEMOV IN PROCESOV ZA KREPITEV, DOSEGANJE IN OHRANJANJE ZDRAVJA ORGANIZIRANJE, NAČRTOVANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE TER SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NA PODLAGI NEGOVALNE ANAMNEZE, NEGOVALNE DIAGNOZE IN POSTAVLJENIH CILJEV Z OPREDELITVIJO PREDNOSTNIH INTERVENCIJ TER SPREMLJANJE IZIDOV ZDRAVSTVENE NEGE IN DOKUMENTIRANJE SODELOVANJE V KOMISIJAH, IMENOVANIH SKLADNO S STATUTOM SB SLOVENJ GRADEC PO NALOGU NADREJENEGA TUDI OSTALA DELA V ZVEZI Z ZGORAJ NAVEDENIM.