Upravljavec procesnih strojev za toplotno obdelavo kovin *Prijave do: 28.06.2019

TOPILEC RAFINACIJE I. - M/Ž ; - PRIPRAVA IN PREGLED NAPRAV IN STROJEV
- IZVAJA SEPARIRANJE AKU ODPADA (PRIPRAVA ODPADA, KONTROLA IN NADZIRANJE DELOVANJA NAPRAV Z REGULACIJSKIMI POSEGI NA NAPRAVAH, PRAZNJENJE SILOSA, ODVOZ POLIZDELKOV...)
- IZVAJA TALJENJA PB V BOBNASTI PEČI (UPRAVLJANJE Z NAPRAVAMI, REGULACIJSKI POSEGI V SKLADU S TEHNOLOŠKIMI NAVODILI, KONTROLA ŽLINDRE IN ČISTOSTI SVINCA, IZLIVANJE PEČI...)
- IZVAJA RAFINIRANJE PB (PRIPRAVA VLOŽKA,DOZIRANJE TALIL, KONTROLIRANJE POTEKA TEHNOLOŠKEGA PROCESA Z REGULACIJSKIMI POSEGI NA NAPRAVAH..)
- IZVAJA PRIPRAVO SARŽE ZA BOBNASTO PEČ (NAKLADANJE, PREVOZ IN RAZKLADANJE PB MATERIALA, TALIL, MEDPRODUKTOV, BLOKOV, KOKIL...)
- IZVAJA NAKLADANJA IN RAZKLADANJA TOVORA Z MOSTNIM ŽERJAVOM
- SKRBI, DA SE DELA OPRAVLJAJO V SKLADU Z DELOVNIMI IN TEHNOLOŠKIMI NAVODILI IN PREDPISI TER V SKLADU S PREDPISI O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU TER RAVNANJU Z OKOLJEM
- IZVAJA ČIŠČENJE OKOLJA IN DELOVNEGA MESTA
- VODENJE PREDPISANIH EVIDENC