Vodja prodaje *Prijave do: 28.08.2019

PODROČNI VODJA PRODAJE - M/Ž ; - PROUČEVANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN RAZISKAVA TRŽIŠČA TER UGOTAVLJANJE MOŽNOSTI ZA DOHODKOVNO ZANIMIVO PRODAJO INDUSTRIJSKIH IN STARTER BATERIJ NA CILJNEM PODROČJU
- POGAJANJA S KUPCI IN POSLOVNIMI PARTNERJI ZA DOSEGANJE PRODUKTIVNIH DOGOVOROV, KI PODPIRAJO POSLOVNE CILJE PODJETJA IN ZAGOTAVLJAJO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH PRODAJNIH CILJEV
- USTVARJANJE, ANALIZIRANJE, RAZVIJANJE IN IZVEDBA INOVATIVNIH PRISTOPOV K PRODAJI, Z NAMENOM DOSEGANJA OPTIMALNIH REZULTATOV PRODAJE
- PRIPRAVA PREDLOGOV PRODAJNIH POGODB IN SKLEPANJE PRODAJNIH POGODB V OKVIRU POOBLASTIL
- IZVAJANJE PRODAJE NA POSAMEZNEM PODROČJU TER SPREMLJANJE REALIZACIJE PRODAJE
- IZGRADITEV IN VZDRŽEVANJE PARTNERSKIH ODNOSOV S STRANKAMI, S CILJEM ZAGOTAVLJANJA OPTIMALNIH REZULTATOV PRODAJE
- PISANJE POROČIL, IZDELAVA KALKULACIJ IN VODENJE PREDPISANIH DOKUMENTACIJ IN EVIDENC