Elektroinštalaterji *Prijave do: 09.07.2020

ELEKTROINŠTALATER - M/Ž ; (A) VGRAJEVANJE, VZDRŽEVANJE IN POPRAVLJANJE ELEKTRIČNIH OMREŽIJ IN PODOBNE OPREME V RAZLIČNIH ZGRADBAH, NA PRIMER ŠOLAH, BOLNICAH, POSLOVNIH ZGRADBAH, STANOVANJSKIH HIŠAH IN DRUGIH OBJEKTIH;
(B) PREGLEDOVANJE KOPIJ TEHNIČNIH NAČRTOV, DIAGRAMOV OŽIČENJA IN SPECIFIKACIJ ZA DOLOČANJE ZAPOREDIJ IN METOD DELOVANJA;
(C) NAČRTOVANJE POLAGANJA IN VGRAJEVANJA ELEKTRIČNIH SISTEMOV OŽIČENJA, OPREME IN SISTEMOV NA PODLAGI DELOVNIH SPECIFIKACIJ IN USTREZNIH STANDARDOV;
(D) NADZOROVANJE ELEKTRIČNIH SISTEMOV, OPREME IN KOMPONENT PREPOZNAVANJE NEVARNOSTI, NAPAK IN POTREBE PO NASTAVITVI ALI POPRAVILU;
(E) IZBIRANJE, REZANJE IN POVEZOVANJE ŽIC IN KABLOV S TERMINALI IN VEZNIMI ELEMENTI;
(F) MERJENJE IN POLAGANJE REFERENČNIH TOČK ZA NAPELJAVE;
(G) NASTAVLJANJE IN VGRAJEVANJE ELEKTRIČNIH RAZDELILNIH PLOŠČ;
(H) PREVERJANJE NEPREKINJENOSTI VEZJA.