Finančni menedžerji *Prijave do: 11.02.2021

VODJA FINANC, RAČUNOVODSTVA IN KONTROLINGA - M/Ž ; NAČRTOVANJE, VODENJE IN ORGANIZACIJA DELA ZAPOSLENIH V ENOTI RAČUNOVODSTVA TER NADZOR NAD NJIHOVIM DELOM, OPRAVLJANJE RAČUNOVODSKIH OPRAVIL V ZVEZI S POSLOVANJEM DRUŽBE,KONTROLA NAD POSLOVANJEM BLAGAJNIŠKIH MEST, PRIHODKI, STROŠKI, IZDELAVA MESEČNIH POROČIL O POSLOVANJU PO STROŠKOVNIH MESTIH, IZDELAVA ANALIZE POSLOVANJA IN PRIMERJAVA PODATKOV S PLANOM IN REALIZACIJO V PRETEKLEM LETU, IZDELAVA LETNEGA IN MESEČNEGA PLANA V SODELOVANJU Z VODSTVOM, IZDELAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA, OBRAČUN PLAČ, IZVAJANJE FINANČNEGA POSLOVANJA, VSA DRUGA OPRAVILA POVEZANA S PODROČJEM RAČUNOVODSTVA, FINANC IN KONTROLE POSLOVANJA.