Gradbinci ipd., d. n. *Prijave do: 16.09.2021

GRADBENI KOMUNALNI DELAVEC - M/Ž ; - SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNIH GRADBENIH DEL PRI IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU KOMUNALNIH OBJEKTOV IN NAPRAV NA VSEH GRADBIŠČIH IN PRI VSEH VZDRŽEVALNIH DELIH PO NALOGU NADREJENEGA,
- DELA Z GRADBENO MEHANIZACIJO IN PRIROČNIH ORODJEM,
-DELO V DEŽURNI IN ZIMSKI SLUŽBI,
-VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA POMOŽNIH DELAVCEV,
- IZVAJANJE GRADBENIH DEL NA PODROČJU VZDRŽEVANJA JAVNIH CESTIŠČ, JAVNIH POTI, JAVNIH POVRŠIN, VERTIKALNE IN HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE TER VZDRŽEVANJE ZELENIC IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN,
-VZDRŽEVANJE IN POLAGANJE KANALIZACIJSKIH CEVI IN JAŠKOV, BETONIRANJE, VGRAJEVANJE JAŠKOV, ZIDANJE OGRAJ, STEBROV, VZDRŽEVANJE ROBNIKOV, ZIDARSKA DELA, POLAGANJE TALNIH PLOŠČ IN DRUGO,
-IZVAJANJE KOMUNALNIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA,
-SAMOSTOJNO REŠEVANJE MANJŠIH TEŽAV PRI IZVAJANJU DEL,
-NABAVA IN PREVZEMANJE MATERIALA,
-POMOČ V DRUGIH ORGANIZACIJSKIH ENOTAH NA NEZAHTEVNIH DELIH,
-UPOŠTEVANJE PREDPISOV IZ VARSTVA PRI DELU,
-SODELOVANJE PRI ODPRAVLJANJU OKVAR NA VODOVODNIH, KANALIZACIJSKIH IN CESTNIH OBJEKTIH,
-IZVAJANJE DEL V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI,
-OPRAVLJANJE OSTALIH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA.