Industrijski žarilec *Prijave do: 24.08.2021

ŽARILEC, V ODDELKU TOPLOTNA OBDELAVA, VALJARSKI PROGRAM - M/Ž ; UPRAVLJANJE S PEČMI PO PREDPISIH TER UPOŠTEVANJE VARNOSTNO OBRATOVALNIH NAVODIL, NEPOSREDNO VODENJE POSTOPKA TOPLOTNIH OBDELAV NA PEČEH ZA TOPLOTNO OBDELAVO V SKLADU S TEHNOLOŠKIMI PREDPISI IN NAVODILI PO DNEVNEM PLANU PROIZVODNJE, NEPOSREDNO VODENJE POSTOPKA KALJENJA PRI PEČEH ZA TOPLOTNO OBDELAVO, IZVAJANJE DRUGIH VRST TOPLOTNIH OBDELAV V SKLADU S TEHNOLOŠKIM PREDPISOM IN NAVODILI, NASTAVLJANJE GORILCEV GLEDE NA RAZMERJE ZRAK - PLIN, SPREJEMANJE, KONTROLAIN ODPREMA MATERIALA TER USTREZNO OZNAČEVANJE, IZVAJANJE MERITEV IN IZPOLNJEVANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE TER TEHNOLOŠKI KARTON, EVIDENTIRANJE DELA IN POSTOPKOV DELA, IZVAJANJE OSNOVNIH PREVENTIVNIH VZDRŽEVANJ DELOVNIH AGREGATOV IN NAPRAV, SODELUJE PRI VZDRŽEVALNIH DELIH, LETNIH REMONTIH IN VELIKIH POPRAVILIH, ČIŠČENJE PEČI IN OKOLICE PEČI, IZDELAVA VEZOV IZ VEZNE ŽICE ZA PRENAŠANJE POLPROIZVODOV IN PROIZVODOV, PREMEŠČANJE IN TRANSPORT MATERIALA PO POTREBI Z ŽERJAVOM, VODENIM S TAL, UPRAVLJANJE ENERGETSKIH NAPRAV, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA