Inženirji elektrotehnike *Prijave do: 25.09.2021

PREGLEDNIK II - M/Ž ; - SAMOSTOJNO IZVAJANJE PREGLEDOV IN MERITEV NA OBJEKTIH V INDUSTRIJI, JAVNIH OBJEKTIH, KOMUNALNIH OBJEKTIH, OBJEKTIH Z ZAŠČITO PRED STRELO ZAŠČITNEGA NIVOJA III, IV,
- SODELOVANJE PRI PREGLEDIH IN MERITVAH NA ZAHTEVNIH OBJEKTIH KOT SO: OBJEKTI Z LASTNO TRANSFORMATORSKO POSTAJO ALI LASTNIM VIROM NAPAJANJA, OBJEKTI Z ZAŠČITO PRED STRELO ZAŠČITNEGA NIVOJA I, II, DISTRIBUCIJSKE IN INDUSTRIJSKE TRANSFORMATORSKE POSTAJE, ELEKTROENERGETSKA STIKALIŠČA, TERMOELEKTRARNE, HIDROELEKTRARNE, SONČNE IN VETERNE ELEKTRARNE,
- SPREMLJANJE VELJAVNE ZAKONODAJE, STANDARDOV,
- IZDELAVA MERILNIH PROTOKOLOV, IZDELAVA TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV,
- UČINKOVITO, PROAKTIVNO IZVAJANJE ZADANIH NALOG V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI, INTERNIMI AKTI DELODAJALCA OZIROMA V SKLADU S SPREJETIMI NAVODILI ZA DELO, SISTEMSKIMI POSTOPKI.