Inženirji elektrotehnike *Prijave do: 23.10.2020

PREGLEDNIK I - M/Ž ; - SAMOSTOJNO IZVAJANJE PREGLEDOV IN MERITEV NA ZAHTEVNIH OBJEKTIH KOT SO: OBJEKTI Z LASTNO TRANSFORMATORSKO POSTAJO ALI LASTNIM VIROM NAPAJANJA, OBJEKTI Z ZAŠČITO PRED STRELO ZAŠČITNEGA NIVOJA I, II, DISTRIBUCIJSKE IN INDUSTRIJSKE TRANSFORMATORSKE POSTAJE, ELEKTROENERGETSKA STIKALIŠČA, TERMOELEKTRARNE, HIDROELEKTRARNE, SONČNE IN VETERNE ELEKTRARNE,
- SAMOSTOJNO IZVAJANJE MERITEV IN PREGLEDOV NA MANJ ZAHTEVNIH OBJEKTIH KOT SO: OBJEKTI V INDUSTRIJI, JAVNI OBJEKTI, KOMUNALNI OBJEKTI, OBJEKTI Z ZAŠČITO PRED STRELO ZAŠČITNEGA NIVOJA III, IV,
- SAMOSTOJNO IZVAJANJE PREGLEDOV IN MERITEV ELEKTRO RAZDELILNIKOV, ELEKTRO MOTORJEV, PARAMETROV KAKOVOSTI NAPETOSTI, TERMOVIZIJSKIH MERITEV,
- SAMOSTOJNO IZVAJANJE PARAMETRIRANJA IN NASTAVITEV ZAŠČITNIH STIKAL, RAZNIH REGULATORJEV, MEHKIH ZAGONOV, FREKVENČNIH PRETVORNIKOV IPD. V SKLADU Z ZAHTEVAMI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NAVODILI PROIZVAJALCEV NAPRAV,
- IZVAJANJE OSTALIH ELEKTRIČNIH MERITEV, KI JIH ZAHTEVA STROKA IN DELOVNI PROCES V SKLADU S STROKOVNO IN POKLICNO IZOBRAZBO,
- IZVAJANJE PARAMETRIRANJA RELULATORJEV KOMPENZACIJE JALOVE ENERGIJE, NAPRAV ZA ZAŠČITO IN VODENJE V SKLADU S POTREBAMI DELOVNEGA PROCESA IN PO PREDHODNO OPRAVLJENEM SPECIALNEM USPOSABLJANJU V OKVIRU PROJEKTOV ALI POSEBEJ,
- SPREMLJANJE VELJAVNE ZAKONODAJE, STANDARDOV,
- IZDELAVA MERILNIH PROTOKOLOV, IZDELAVA TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV,