Drugi upravljavci strojev in naprav, d. n. *Prijave do: 24.02.2021

POSLUŽEVALEC STROJEV IN NAPRAV - M/Ž ; UPRAVLJANJE, NASTAVITEV IN KONTROLIRANJE CNC STROJEV, POMOČ PRI NASTAVITVI IN UPRAVLJANJU DRUGIM DELAVCEM, KONTROLIRA TOČNOST IZDELAVE GLEDE NA TEH. DOKUMENTACIJO OZ, GLEDE NA MESTO VGRADNJE, SE DODATNO IZOBRAŽUJE ZA SVOJE DELOVNO PODROČJE, EVIDENTIRA OPRAVLJENO DELO IN POTREBO MATERIALA ALI DELOV, SPROTI SPOROČA PREDPOSTAVLJENIM O OKVARAH, ZASTOJIH, NEZGODAH IN DRUGIH POSEBNOSTI, OPRAVLJA DRUGE NALOGE, KI SO NUJNE IN ZA KATERE JE USPOSOBLJEN, UREJANJE DELOVNEGA MESTA, STROJA, VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE, TEORETIČNO IN PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ZA VARNO IZVAJANJE DEL IN NALOG SKLADNO Z UKREPI VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, VARSTVA PRED POŽAROM IN UKREPI VAROVANJA OKOLJA NA OBDOBJE DOLOČENO V INTERNIH AKTIH, IZVAJANJE DEL IN NALOG SKLADNO Z DOLOČILI IN ZAHTEVAMI IZ INTERNIH AKTOV V PODJETJU, KI DOLOČAJO PREVENTIVO IN KAKOVOST PRI DELU: IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA, POŽARNI RED IN POSLOVNIK VODENJA KAKOVOSTI, ZA OPRAVLJANJE DEL IN NALOG MORA BITI DELAVEC ZDRAVSTVENO SPOSOBEN, KAR SE UGOTAVLJA NA PREDHODNIH IN OBDOBNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH SKLADNO Z ZAHTEVAMI IZ ZDRAVSTVENE OCENE TVEGANJA ZA DELOVNO MESTO, OPRAVLJA DRUGE NALOGE, KI SO NUJNE IN ZA KATERE JE USPOSOBLJEN TER ZA NJIH POSEBEJ ZADOLŽEN.