Skladiščnik *Prijave do: 08.04.2020

SKLADIŠČNIK – VZDRŽEVALEC OPREME - M/Ž ; PREVZEM, SKLADIŠČENJE TER IZDAJANJE MATERIALA, OPREME IN OSEBNE VAROVALNE OPREME, NAROČANJE OSEBNE VAROVALNE OPREME, PREVOZ MATERIALA IN OPREME NA GRADBIŠČA IN IZ GRADBIŠČA V SKLADIŠČE, POPRAVILO IN VZDRŽEVANJE DROBNEGA ORODJA IN OPREME, SODELOVANJE PRI TEHNIČNIH PREGLEDIH IN REMONTIH OPREME, SODELOVANJE Z DOBAVITELJI, S PODIZVAJALCI DRUŽBE IN Z DRUGIMI NEPOSREDNIMI DELEŽNIKI, IZDELOVANJE, VODENJE, VZDRŽEVANJE IN ARHIVIRANJE POTREBNIH EVIDENC IN DOKUMENTOV DELOVNEGA PODROČJA.