Električar *Prijave do: 27.05.2019

ELEKTRIKAR - M/Ž ; NEPOSREDNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV TER NIZKO NAPETOSTNIH IN SREDNJE NAPETOSTNIH ELEKTRO INSTALACIJ TER OPREME,
IZVAJANJE PREVENTIVNEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJE S POUDARKOM NA ZMANJŠANJU ZASTOJEV,
NADZOR POSAMEZNIH ELEKTRIČNIH VELIČIN NA MERILNIH IN ZAŠČITNIH NAPRAVAH,
NADZOR NAD DELOVANJEM DELOVNE OPREME IN NAPRAV TER UKREPANJE V PRIMERU NEPRAVILNOSTI,
SODELOVANJE PRI MONTAŽI, PRIKLOPIH, ZAGONIH NOVIH NAPRAV, GENERALNIH POPRAVILIH IN REKONSTRUKCIJAH,
IZVAJANJE DEL TER SODELOVANJE PRI REMONTIH IN VELIKIH POPRAVILIH,
SODELOVANJE PRI PROJEKTIH IN NOVIH INVESTICIJAH,
SODELOVANJE S PROIZVODNJO IN DRUGIMI IZVAJALCI