Farmacevti *Prijave do: 04.12.2019

BOLNIŠNIČNI FARMACEVT SPECIALIST - M/Ž ; KONTROLIRA IZDAJO ZDRAVIL, GALENSKIH PRIPRAVKOV IN MAGISTRALNIH PRIPRAVKOV NA NAROČILNICE,
SODELUJE Z ZDRAVNIKI PRI PREDPISOVANJU ZDRAVIL TER SVETUJE O UPORABI ZDRAVIL,
PRIPRAVLJA MAGISTRALNE PRIPRAVKE MOČNEGA, ZELO MOČNEGA UČINKA IN NARKOTIKE,
PRIPRAVLJA MAGISTRALNE ASEPTIČNE PRIPRAVKE (OČESNE KAPLJICE, OČESNA MAZILA, PRIPRAVKE ZA OPERACIJSKE DVORANE,… ),
PRIPRAVLJA PLAN NABAVE ZDRAVIL TER DRUGEGA MATERIALA,
OBVEŠČA SODELAVCE O NOVIH DOKTRINAH ZDRAVLJENJA Z NOVIMI ZDRAVILI IN MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI,
IZVAJA NADZOR NAD UVAJANJEM NOVOSTI NA POSAMEZNIH SPECIALNIH PODROČJIH Z ELEMENTI FARMAKOEKONOMIKE,
IZVAJA NADZOR NAD ZAGOTAVLJANJEM KAKOVOSTI PRI UPRAVLJANJU Z ZDRAVILI,
NAROČA TER PREVZEMA ZDRAVILA IN DRUG MATERIAL,
IZDAJA ZDRAVILA ODDELKOM IN IZVAJA KONTROLO IZDAJE PO NAROČILNICAH,
VODI BLAGOVNE REZERVE ZDRAVIL IN OBNAVLJA ZDRAVILA IZ BLAGOVNIH REZERV,
ORGANIZIRA IN VODI PRIROČNE ZALOGE ZDRAVIL, VODI POTREBNE EVIDENCE IN PLANE,
IZVAJA MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM,
SODELUJE PRI IZBORU DEZINFEKCIJSKIH SREDSTEV IN ANALIZIRA PRIPRAVO DEZINFEKCIJSKIH SREDSTEV,
DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILU DELODAJALCA.

NALOGE SO DELNO SESTAVLJENE (TUDI NALOGE IZ VSEBINSKO DRUGEGA DELOVNEGA PODROČJA), DELO JE DELNO PROGRAMIRANO