Upravljavec smučarske žičnice *Prijave do: 07.11.2020

ŽIČNIČAR - M/Ž ; samostojno izvajanje obratovanja posameznih žičniških naprav, nadziranje delovanja žičniških naprav, vpisovanje v evidence, dnevno vzdrževanje in čiščenje vozil (kabine, sedežnice) ter vstopnih in izstopnih posta, žičniških naprav, usperjanje potnikov ter vzdrževanje reda pri vstopanju in izstopanju, čiščenje in urejanje terase sedežnice in žičniških naprav, ostala dela po navodilih nadrejene osebe