Discussion's Author Avatar

Velenjcan
Gospodarstvo  ·  17.03. ob 16:04  ·  čas branja:  ·  komentarji: 0  ·  265

V Premogovniku Velenje izdelali lastni čelni transporter

images/discussions/1679051979-MekB5G-large.jpg  Čelni transporter - Foto: Premogovnik Velenje

V Premogovniku Velenje so ob koncu lanskega leta izdelali lastni čelni transporter premoga, ki ga v teh dneh montirajo na novem odkopu G4/C. Opremo, ki jo potrebujejo pri pridobivanju premoga izdeljuejo na podlagi dolgoletnih izkušenj in lastnega inženirskega znanja.

V jami Premogovnika Velenje, kjer premog pridobivajo več kot petsto metrov pod zemljo, že vrsto let uporabljajo najnaprednejšo opremo in tehnologijo za podzemno pridobivanje premoga. Zaradi globalnih teženj po opuščanju rabe fosilnih goriv in posledično vse težje dobave tovrstne opreme so v Premogovniku Velenje že pred leti izdelali lastno sekcijo, ki se uporablja na odkopih in je nepogrešljiv ter bistven element za varno pridobivanje premoga. S ciljem čim višje samozadostnosti in neodvisnosti nadaljujejo s posodobitvijo opreme tujih dobaviteljev, ki jo nadomeščajo z lastnim inženirskim znanjem, zato so ob koncu lanskega leta izdelali lastni čelni transporter premoga, ki ga v teh dneh že montirajo na novem odkopu G4/C. S tem so vse bližje cilju popolne neodvisnosti od zunanjih – predvsem tujih dobaviteljev opreme.

»V Skupini Premogovnik Velenje nadaljujemo s tradicijo razvoja lastne opreme za odkopavanje premoga, s čimer je že v 70. letih prejšnjega stoletja začela naša takratna hčerinska družba ESO, d. d., ki se je kasneje razdelila v dve družbi, in sicer ESO – elektro-strojna oprema, d. d., in Esotech, d. d. Družba ESO – elektro-strojna oprema je v tistih časih proizvajala zelo napredno rudarsko opremo. V zadnjih letih rudarsko opremo za Premogovnik Velenje izdelujeta naši hčerinski družbi Sipoteh in HTZ,« je izpostavil generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec.

Proizvajalci čelnega transporterja so izdelali tudi Tehnično mapo stroja

Kot proizvajalci čelnega transporterja so v Premogovniku Velenje izdelali tudi Tehnično mapo stroja, saj jih k temu zavezuje rudarska in druga zakonodaja. Tehnična mapa poleg splošnega opisa stroja vsebuje tudi podrobnejši opis opreme; postopek izdelave stroja z vsemi atesti in certifikati; navodila za uporabo, navodila za montažo, demontažo in transport opreme; navodila za varno delo in izjavo o skladnosti. Tehnični mapi je priložena tudi analiza tveganja, z oceno potencialnih nevarnosti in ukrepi za preprečevanje nastanka nevarnosti. Vsa vgrajena elektro- in strojna oprema je skladna s pravilnikom o varnosti stroja in ATEX-direktivo, ki postavlja visoke standarde protieksplozijske zaščite. En izvod tehnične mape je hranjen pri mednarodni agenciji Bureau Veritas.

Opremo izdeljuejo sami na podlagi dolgoletnih izkušenj in lastnega inženirskega znanja

Jamske sekcije, odkopne transporterje in drugo opremo za pridobivanje premoga so v Šaleški dolini v preteklosti že izdelovali. Na podlagi obstoječih načrtov in usmeritev so izdelavo opreme za premogovnik nadaljevali tuji, predvsem evropski dobavitelji. Zadnja leta večino opreme, ki jo potrebujejo pri pridobivanju premoga v Premogovniku Velenje, izdelujejo sami, saj ta nastaja na podlagi njihovih dolgoletnih izkušenj in lastnega inženirskega znanja.

Pri izdelavi čelnega transporterja in vzporedno tudi Tehnične mape so sodelovali številni elektro-, strojni in rudarski strokovnjaki, ki so zaposleni v različnih premogovniških službah in družbah. Pri sami izdelavi stroja je kot podoizvajalec sodelovala tudi družba Sipoteh, ki je v 100-odstotni lasti Premogovnika Velenje. Tako kot že pred leti pri izdelavi lastne sekcije so tamkajšnji zaposleni tudi tokrat izdelali vso konstrukcijo in druge kovinske dele transporterja. S tem projektom so ponovno potrdili, kako pomembno je sodelovanje tako na različnih ravneh družbe kot tudi znotraj Skupine Premogovnik Velenje.

0 komentarjev
Komentiraj
image

velenjcan

Tvoje mnenje je zelo dobrodošlo! Komentar lahko oddaš spodaj!

Za komentiranje se prijavi !