Župan z ekipo obiskal MIEL elektroniko in MegaTel

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je pretekli teden opravil razgovore z vodstvi družb MIEL elektronika in MegaTel. Obe družbi se ukvarjata z visokimi tehnološkimi in pametnimi rešitvami in sta kot enega izmed projektov za uspešnejše prestrukturiranje izpostavila kompetenčni center, h vzpostavitvi katerega si prizadeva tudi Mestna občina Velenje in sicer v okviru Industrijskega inkubatorja, katerega izgradnjo načrtujejo prihodnje leto v Poslovni coni Stara vas.

Mikro podjetje MIEL elektronika, ki se ukvarja z visokimi tehnološkimi rešitvami, se trenutno še nahaja na Efenkovi cesti, vendar še letos načrtujejo selitev v novo halo v Poslovni coni Stara vas. Direktor Andrej Rotovnik je pojasnil, da jih v 30-letnem delovanju odlikuje visoka produktivnost in konkurenčnost, prizadevajo pa si za stabilnost in obvladovanje. Specializirali so se za industrijsko, proizvodno in procesno avtomatizacijo, robotizacijo in digitalizacijo. Razvijajo strojni vid, industrijske komore, ki so primerne za elektronsko industrijo in vzpostavljajo učni center za avtomatizacijo. V prihodnosti razmišljajo o vzpostavitvi kompetenčnega centra za avtomatizacijo, kar so prepoznali kot enega izmed ukrepov, s katerim bi dolino uspešneje prestrukturirali po izstopu iz premoga. Dobro sodelujejo tudi z lokalnimi podjetji in iščejo sinergijske učinke. Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je na delovnem sestanku povedal, da spremljajo njihove aktivnosti in prepoznavajo težave, s katerimi se soočajo glede kadrov. Tudi v Mestni občini Velenje poskušajo z različnimi pristopi spodbuditi mlad inženirski kader, da najde svoje poslovne priložnosti v Velenju, hkrati pa privabljajo tudi mlad izobražen kader od drugod, da tukaj najdejo boljše možnosti. Vodstvu družbe MIEL elektronika se je župan zahvalil za dobro sodelovanje in njihov prispevek, ki ga dajejo lokalni skupnosti kot družbeno odgovorno podjetje.

Družba MegaTel, ki je pred leti našla svoj sedež v t. i. stekleni direkciji na Rudarski cesti v središču mesta, s 35 zaposlenimi z višjo dodano vrednostjo skrbi za telekomunikacije, mobilnost in se ukvarja z vzpostavljanjem pametnih rešitev. Družba je CO2 nevtralen operater. Vso energijo, potrebno za delovanje njihovih storitev proizvedejo v lastnih elektrarnah izključno z uporabo obnovljivih virov energije. V neposredni bližini Titovega trga so vzpostavili testni poligon e-polnilnic za avtomobile na električni pogon. Tudi vodstvo te družbe je prepoznalo nove priložnosti v kompetenčnem centru za informacijsko komunikacijske tehnologije, kot enem izmed nujnih ukrepov za uspešnejše prestrukturiranje. Sistematično gradijo ekosistem trajnostno naravnanih storitev in rešitev na področju digitalnega povezovanja in eMobilnosti, vse skupaj zaokroženo pod blagovno znamko MegaTel. Ponujajo uporabniku prijazne digitalne storitve in rešitve. Načini, s katerimi se lotevajo reševati poslovne izzive, temeljijo na okolju prijaznih in energetsko učinkovitih rešitvah.

Komentiraj