Zaposlitev v novi TV tovarni bodo najprej ponudili zaposlenim v Gorenju

V januarju 2021 bodo v Velenju na območju Gorenja v okviru nove družbe Hisense Europe Electronic zagnali proizvodnjo TV aparatov blagovne znamke Hisense za evropski trg. "V prvi fazi bomo zaposlili 330 proizvodnih delavcev, upoštevajoč tudi strokovni kader pa bomo do januarja v novi tovarni odprli okrog 400 delovnih mest. Možnost zaposlitve v novi tovarni TV aparatov bomo najprej ponudili sodelavcem iz proizvodnih tovarn v Gorenju," sporočajo iz skupine Gorenje.

V tovarni Hisense Europe Electronic, ki jo vzpostavljajo znotraj proizvodnega območja Gorenja v Velenju, v nekdanji proizvodni hali HZPA, bodo v prvi fazi na 4 proizvodnih linijah izdelali dva milijona televizijskih aparatov letno, nato pa bodo zmogljivost in število linij v naslednjih fazah do leta 2023 povečevali skladno z zahtevami trga do proizvodne zmogljivosti skoraj 4 milijonov TV aparatov letno. Investicija v tehnološko opremo bo vredna 7 milijonov evrov. Kot sporočajo iz družbe bodo v sodobni, avtomatizirani proizvodnji v začetku ponudili zaposlitev 330 proizvodnim delavcem, pri tem bodo najprej dali možnost zaposlenim v Gorenjevih tovarnah gospodinjskih aparatov, da se prezaposlijo v novo tovarno. Prezaposlitve v Hisense Europe Electronic bodo v Gorenju nadomeščali z novimi zaposlitvami.

Tudi del strokovnega kadra naj bi iskali v podjetjih Skupine Hisense Europe, s tem pa želijo vzpostaviti povezovalni člen med Gorenjem in novo tovarno. Bodo pa v obeh primerih priložnost za zaposlitev prav tako dobili tudi drugi, zunanji kandidati. Interesenti lahko spremljajo razpisana delovna mesta in se nanje prijavijo na spletnih straneh podjetja. Novo zaposleni delavci v proizvodnji bodo v TV tovarni 15. decembra začeli z usposabljanjem.

Na spletni strani skupine Gorenje so ob tem zapisali:

Vzpostavitev proizvodnje TV aparatov Hisense bo prispevala ne le k zmanjšanju lokalne brezposelnosti, temveč tudi h krepitvi inovativnosti, širitvi proizvodnih aktivnosti, trajnostnemu razvoju ter večji konkurenčnosti in internacionalizaciji. Ustvarjanje večjega števila novih delovnih mest v Savinjsko-šaleški regiji ima še dodatno težo v luči procesa prestrukturiranja premogovne regije. Dodaten potencial razvoja regije predstavlja tudi možnost vzpostavitve lokalne dobaviteljske mreže, kar je zlasti pomembno za področje malega gospodarstva.

Ena od pomembnejših strategij podjetja Hisense je centraliziranje proizvodnih baz v Evropi, kar povečuje učinkovitost delovanja in posledično zmanjšuje stroške. Skupina Hisense je za center svojih evropskih poslovnih operacij izbrala Slovenijo, kjer je tudi sedež evropskega dela skupine, za svojo glavno proizvodno in razvojno lokacijo pa določila Velenje.

Komentiraj