Zaključena energetska sanacija Bazena Velenje

Mestna občina Velenje je s 1. oktobrom zaključila z energetsko sanacijo Bazena Velenje, z današnjim dnem je pridobila tudi uporabno dovoljenje. Vrednost izvedenih del je 1.071.033,40 evra. Bazen začne normalno obratovati v ponedeljek, 14. oktobra.

Energetska sanacija Bazena Velenje se je izvedla v sklopu javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov POŠ Plešivec in Bazen Velenje. V postopku javnega razpisa za izvedbo projekta je bil izbran zasebni partner Resalta, d. o. o., Družba za upravljanje energetskih storitev iz Ljubljane. Koncesijsko obdobje se zaključi leta 2034.

V sklopu energetske sanacije so vgradili centralni nadzorni sistem, uredili toplotno zaščito zunanjih sten, strehe, stropa, talno ogrevanje v prostorih plavalnega bazena, razsvetljavo, prezračevalni sistem, hidro in termo izolacijo v prostorih plavalnega bazena, zamenjali energetsko neučinkovito stavbno pohištvo, montirali nove strojnice za pripravo bazenske vode v malem in velikem bazenu, prenovili pripravo tople sanitarne vode, vgradili UF sistem za pripravo bazenske vode, zamenjali talno in stensko keramiko v prostorih velikega bazena, dogradili prostor za fitnes in uredili nove garderobe za obiskovalce fitnesa.

Obratovalni čas bazena je:

  • Od ponedeljka do petka od 8. do 22. ure,
  • ob sobotah in nedeljah pa od 9. do 22. ure.

Fitnes je odprt:

  • Od ponedeljka do petka od 8. do 22. ure,
  • ob sobotah in nedeljah pa od 9. do 14. ure in
  • od 17. do 22. ure.

Savne lahko obiščete vsak dan od 10. do 22. ure.

Mestna občina Velenje je novembra 2018 prejela sklep o sofinanciranju Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije v višini 373.824 evra nepovratnih sredstev (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike). Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Mestna občina Velenje si prizadeva za celovito energetsko sanacijo čim večjega števila javnih objektov v lasti Mestne občine Velenje in znižanje stroškov obratovanja (stroškov energije in vzdrževanja). Energetska sanacija javnih stavb je bistvenega pomena pri doseganju visoko zastavljenih ciljev o zmanjšanju rabe energije in izpustov toplogrednih plinov.

Komentiraj