Vsa odstranjena drevesa zaradi ureditve kolesarskih povezav nadomeščajo z novimi zasaditvami

V sklopu urejanja kolesarskih površin v mestu bodo v prihodnjih tednih za potrebe gradnje in zaradi obolelosti dreves odstranili še nekaj dodatnih dreves na Prešernovi cesti. "Vsa odstranjena drevesa bomo nadomestili z novimi, na nekaterih lokacijah smo jih tudi že zasadili. Pri Beli dvorani smo že zasadili nova drevesa, pri Gorenju pa jih bomo v kratkem," sporočajo iz Mestne občine Velenje.

"V Mestni občini Velenje se zavedamo pomena in funkcije, ki jo ima mestna drevnina. Zdrava in negovana drevesa vplivajo na splošno kakovost bivanja, na zdravje človeka in okolja in blažijo učinke podnebnih sprememb. Kot primer dobre prakse izpostavljamo Jenkovo cesto, kjer je novo zasajen drevored zelo hitro nadomestil starega, obolelega," sporočajo iz Mestne občine Velenje.

Načrtovana kolesarska steza bo potekala tudi tik ob obstoječemu drevoredu javorjev ob vrtcu Najdihojca, zato so v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki preverili stanje drevnine tako z vidika funkcionalnega stanja in prometne varnosti, kot tudi možnosti ustrezne zaščite drevnine v času gradbenih del. Ocena stanja drevnine je pokazala, da je na posameznih drevesih pretežni del krošnje že odmrl, pri določenih pa se pojavlja odmiranje in lom debelejših vej, prisotna so tudi plodišča gliv. Ker obstoječi drevored vsebuje vsaj tri odmrla drevesa ter večje število takšnih, ki bi brez agresivnih posegov v krošnjo lahko ogrozili splošno varnost ljudi, so se v skladu s priporočili stroke odločili za nadomestno zasaditev celotnega drevoreda. "Ker želimo v mestu zdrava, lepa in dolgoživa drevesa bomo pri novi zasaditvi posebno pozornost namenili izboru ustrezne vrste, zagotovitvi dobrih rastnih pogojev in nege v prihodnosti," dodaja MOV.

Komentiraj